fbpx

ASHU hekelt onrust in houtsector

In een open brief aan de regering en met name de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid, vraagt de Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU) aandacht voor de situatie in de houtsector.

Op 15 oktober verscheen er in de media een open brief die geschreven was door het personeel van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). In deze brief wordt een aantal vermeende misstanden aangekaart omtrent de algemeen directeur van SBB, Jerry A-Kum. Het ongenoegen van het personeel binnen de SBB is volgens ASHU goed voelbaar vanuit deze brief. Temeer nog, omdat de afgelopen twee dagen is gebleken dat het collectief personeel van de SBB in staking is gegaan.

De reden voor deze ingreep is voor ons vanuit de sector volstrekt onbekend, maar het is niet ondenkbaar dat de brief van 15 oktober hiermee van doen heeft. In de betreffende brief worden diverse situaties en insinuaties aangehaald aangaande A-Kum, hem in een kwaad daglicht stellende, en om schijnbaar een reden aan te dragen voor de SBB om het werk neer te leggen.

“Hoewel wij begrip kunnen opbrengen voor een aantal aangehaalde zaken, kunnen wij geen begrip opbrengen voor het feit dat, wederom, de SBB haar werk neerlegt. Het tumult binnen de sector de afgelopen tijd, waarbij verschillende overheidsinstanties ons werk haast ondraaglijk maken, wordt nu gecompleteerd door deze ingreep”.

De sector wordt volgens ASHU nu lamgelegd en is wederom niet in staat om te exporteren. “Als sector zijn wij altijd bereid om mee te denken in een oplossing, maar deze laatste ingreep lijkt geen oplossing te hebben, uit de voelbare patstelling. Een actie waar wij, als sector, wederom de prijs voor dienen te betalen. Wij vinden dit erg vervelend, omdat het personeel van de SBB een brief aan de president van Suriname heeft geschreven om te bemiddelen”.

BEKIJK OOK
Het wordt steeds gekker in Suriname: wel miljoenen dollars voor gebouw, maar niet voor medicijnen

Zoals de actie nu voortzet, lijkt het echter dat het personeel van de SBB ook geen vertrouwen in de president van Suriname heeft en derhalve als extra drukmaatregel het werk dus maar neer heeft gelegd; haast gelijkgesteld aan de dag van de open brief. “Wij als sector zijn het tumult van de afgelopen tijd moe aan het worden. De bosbouwsector is immers nog een van de goed presterende sectoren. Op deze voortgang gaat dit echter niet lang duren, omdat de sector niet constant met deze perikelen kan dealen. Bovendien kunnen wij ons niet terugvinden in een groot deel van de beargumentering in de open brief van 15 oktober”.

ASHU: “voor het eerst sinds jaren hebben we constructieve gesprekken gehad met een luisterend oor van de hoogste stoel binnen de SBB. Wij als sector zouden graag willen zien waar dit toe zou kunnen leiden in de toekomst. Wij hopen via deze weg een begin te hebben gemaakt, waarin wij weer kunnen rekenen op de dienstverlening van de SBB”, aldus Andre Soeltaansingh, voorzitter van ASHU.