Asfaltering Aitkanti- en Dageraadweg

In het kader van de brug- en rioleringswerkzaamheden aan de Industrieweg Zuid, die in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) worden uitgevoerd door de aannemer Dalian, is de bocht van de Industrieweg Zuid/Sir Winston Churchillweg tot de Trefbalstraat volledig afgesloten voor alle verkeer.

Als omleidingsroutes voor voornamelijk zwaar verkeer worden de Aitkanti- en Dageraadweg voorgesteld. Deze wegen vertoonden echter verzakkingen die intussen zijn uitgegraven en aangevuld met base-course.

In het weekend van 7 en 15 juli zullen beide wegen worden geasfalteerd. Het doorgaand en bestemmingsverkeer zullen op gezette tijden worden omgeleid via de beschikbare rijstrook en de bermen van de weg.

Hieronder het schema van de asfalteringswerkzaamheden:

(GFC)