fbpx
Asabina: Regering heeft onderwijsdoelen niet gehaald

In de praktijk blijkt dat het recht op onderwijs nog lang niet voor iedereen is weggelegd en gerealiseerd. Jaarlijks blijven relatief veel kinderen van basisschoolleeftijd in achterstandsgebieden als het binnenland analfabeet omdat ze geen, te kort of te slecht onderwijs krijgen, zegt Ronnie Asabina van de BEP.

Hij meent dat hel veel onderwijsvoorstellen het levenslicht niet hebben gezien en dus gesneuveld zijn, omdat de kans van slagen té afhankelijk werd bevonden van zinloze politieke overwegingen.

Miljoenen worden verspild aan goedbedoelde, maar volstrekte slecht voorbereide onderwijsprojecten. De echte bottlenecks worden namelijk niet aangepakt.

Ter illustratie noemde Asabina het internaat en de VOJ- school te Atjoni die langer dan 5 jaren in aanbouw zijn. Nog steeds is er geen aanvang gemaakt met de uitbreiding van VOJ Stoelmanseiland, terwijl een schrijnend tekort is aan lokalen. De huidige bezetting van het internaat te Stoelmanseiland is nog geen 25%.

Men heft 5 jaren nodig om de onderwijswoning ten behoeve van VOJ Stoelmanseiland af te bouwen. Het gevolg hiervan is dat huizen die bestemd zijn voor ambtenaren van de bestuursdienst bezet worden gehouden.

In Brokopondo is men langer dan 3 jaren bezig met de noodzakelijke uitbreiding van VOJ Brokopondo. Hierdoor moesten scholieren bij toerbeurt les volgen.

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang in dat deel van het binnenland waar de uitvoering plaatsvindt, – in bepaalde gebieden helemaal niet- heeft in belangrijke mate meer het effect van een schoolmaaltijdenproject, waarbij eten aan de schoolkinderen het hoofddoel is.

Volgens Asabina kan niet gesproken worden van gevarieerde en innovatieve maaltijden, de voedingstoffen worden niet gemeten, in termen van vitamine A, B en C, om naar niet te praten van ongezond voedingspatroon.

Hij legde verder uit dat de Minov- minister vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling plechtig beloofde dat het NSO -project een betere structuur zou verkrijgen en dat de kinderen op verhoogd deskundige wijze begeleid en gevormd zouden worden, waarbij hun interesse voor land- en tuinbouw, sport, spel en sociale vaardigheden, gestimuleerd zou worden.

De praktijk wijst volgens het lid echter uit dat er geen objectieve toetsing van resultaten plaatsvindt, waardoor niet gesproken worden van een geslaagd programma; dus geen verbetering. van de schoolprestaties. De toegezegde positieve effecten die het project met zich teweeg zou brengen in termen van werkgelegenheid en handel zijn uitgebleven.

De lokale landbouw is niet gestimuleerd, lokale boerengemeenschappen hebben geen boost gekregen. Kortom het project is in het binnenland niet duurzaam, meent Asabina. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het project dekt natuurlijk het doel niet.

Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs is nog steeds een luxe op het platteland. Geen enkele beroepsopleiding is in het binnenland mogelijk, terwijl de groep van vroegtijdige schoolverlaters, de zogenaamde drop-outs en leerlingen met schooladvies, zij het wegens leeftijd, dus gedwongen afschrijving groter is dan de groep die ongestoord mag doorstromen (Mulo en LBGO).

Ook baart het volgens Asabina enorm veel zorgen dat het hoog aantal drop-outs voorkomt in die gebieden. Hij doelde daarbij op de stijgende groep vroege schoolverlaters die de basisschool verlaten zonder het behalen van een getuigschrift of diploma en die daardoor kansarm worden en duurzaam meer moeite hebben om zichzelf uit de armoede te behelpen.

Subsidie

Het lid brengt ook in herinnering dat met name bijzondere scholen vrij recentelijk de alarmbel hebben geluid en aangegeven hebben dat zij terug willen gaan naar rechtstreekse betalen van de ouderbijdrage.

Het toegezegde en overeengekomen inschrijfgeld en subsidie over het lopend schooljaar zijn nog niet door het Minov beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn de scholen niet in voldoende mate in staat hun reguliere en elementaire behoeften te dekken.

Er is een schriftelijk agreement met de overheid voor het uitkeren van een subsidie van SRD 150 per kind per jaar. Heel veel scholen zitten verlegen, voor wat schoolmeubilair en andere elementaire voorzieningen betreft.

Discriminatoir

Indien toegankelijkheid en kwalitatief onderwijs ook deel uitmaakt van het sociaal beleid, dan is dit beleidsonderdeel naar het binnenland toe asociaal, vindt Asabina. Het onderwijsaanbod en –budget worden niet op een rechtvaardige, gezonde, gelijkwaardige manier verdeeld.

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…