fbpx

Asabina blijft tot na verkiezingen 2025 politieke kar BEP trekken

GFC NIEUWSREDACTIE- Tijdens een meeting van de structuren van de politieke partij BEP in Suriname is het huidige bestuur onder leiding van voorzitter Ronnie Asabina mandaat verleend om tot na de verkiezingen van 2025 de politieke kar te trekken.

Wel hebben de structuren gevraagd dat het bestuur nog harder zijn best doet om de partij te doen groeien, zodat er veel meer zetels, politieke invloed en of regeermacht kan worden verkregen.

De jongeren van de partij werden geprezen om hun succesvolle initiatieven in 2022 met als resultaat dat meer jongeren zich bij de partij hebben aangesloten.

Asabina gaf aan dat Suriname momenteel een extreemrechtse regering kent, die de belangen van rijken en super kapitalistenbelangen centraal stelt boven de belangen van gewone hardwerkende burgers. Dit valt te concluderen uit de voorrang die er wordt gegeven aan de wet grondconversie boven de wet grondenrechten Inheemsen en Tribalen en de verplaatsing van de specifieke issue van de gevolgen van het slavernij verleden naar een algemeen koloniaal verleden.

Dit blijkt ook uit de recente BTW-wet waar rijke en superrijke kapitaalsgroepen zoals mijnbouw-, bank- en verzekeringsbedrijven, alsook casino’s en cambio’s, op het 0 tarief zitten om BTW af te dragen. Dit in tegenstelling tot burgers die basislevensbenodigdheden moeten aanschaffen, zoals benzine, water, energie en productiemiddelen.

OOK INTERESSANT
Scholieren vermoedelijk in trance

Ondervoorzitter Edgar Dikan heeft aangegeven dat het bedrijven van politiek in Suriname op een andere leest moet worden geschoeid. Er moet volgens hem met meer kennis van zaken worden bestuurd, en minder met het fenomeen kennissen.

Volgens penningmeester Monique Pintoe zullen ter versterking van de partijkas, de faciliteiten van het BEP-centrum te Ephraimszegenweg commercieel worden ingezet voor het grote publiek.

Asabina zei dat met alle regio’s is overeengekomen dat ze meer acties zullen ondernemen en activiteiten zullen ontplooien.

Met de verlenging van het bestuursmandaat van het huidige bestuur zal bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering de aftrap van de verkiezingscampagne 2025 worden gegeven.

De structuren van de BEP behelzen onder andere de hoofdbestuursleden, DNA-leden, ex-bestuursleden, ouderenraad, jongerenraad, vrouwenraad, wetenschappelijk bureau en regiocoördinatoren/ afdelingsvoorzitters.