fbpx

Artsen aangesloten bij VMS werken normaal

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS)zegt dat artsen aangesloten bij de VMS zullen blijven werken en zich inzetten voor de zieke mens.
“Sinds enkele dagen merken wij een zorgwekkende ontwikkeling t.a.v. de nieuwe Covid-19 infecties: het dagelijkse aantal nieuwe gevallen geeft duidelijk aan dat er sprake is van een exponentiële toename, hetgeen duidt op een lokale uitbraak van deze pandemische infectieziekte”, schrijft de VMS in een bericht.
De uitbraak was enigszins te verwachten vanwege de dagelijkse toename in de regio, m.n. het feit dat onze directe buurlanden, o.a. Brazilië, nog steeds te kampen hebben met een oncontroleerbare stijging van het dagelijks aantal besmettingen. Vanwege het groot risico op een dergelijke oncontroleerbare situatie heeft de overheid het drastisch besluit moeten nemen om een totale lockdown per 4 juni om 18.00 uur in te voeren. Dit besluit is alleen bedoeld om de lokale besmettingen te elimineren.
In dit kader willen wij de gemeenschap, maar in het bijzonder de patiënten van de VMS-huisartsen, de volgende adviezen geven:
1. De artsen aangesloten bij de VMS zullen blijven werken en zich inzetten voor de zieke mens.
2. Wij adviseren aan de cliënten om bij hun huisarts te informeren naar de (veranderde) werkwijze in deze periode.
3. Cliënten die zich buiten begeven of de polikliniek wensen te bezoeken, dienen dit altijd eerst na telefonische afstemming met de arts te doen. Tevens dient u wanneer u uw huis verlaat, te allen tijde een mond- en neusbedekking op te zetten. Bij aankomst op de poli wordt van u gevraagd de instructies ter plekke strikt op te volgen.
Personen met klachten die passen bij Covid-19, nl. koorts en/of hoest, verkoudheid, keelpijn of zij die risico’s lopen na bijvoorbeeld in contact te zijn geweest met een bevestigde of verdachte Covid-19 besmette persoon, verzoeken wij de poliklinieken NIET te bezoeken, maar te bellen naar uw huisarts.
De arts zal middels het stellen van enkele vragen aan u aangeven welke de volgende stappen zullen zijn. Dit gebeurt op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Neem in zulke gevallen dus altijd eerst telefonisch contact op met uw huisarts of bel 178 (Hotline BOG)
Indien u de poli om andere redenen bezoekt zonder vooraf te bellen, gelieve de instructies van uw huisarts aldaar strikt op te volgen. Geef bij aankomst op de poli gelijk aan waarvoor u de poli bezoekt en wat de klachten zijn.
Vanwege het feit dat er sprake is van een lokale uitbraak, geven wij de volgende adviezen in het kader van de door de overheid afgekondigde noodzakelijke maatregel van social distancing:
1. Vermijd elk onnodig huisbezoek en ga zeker niet onnodig de straat op. Indien u thuis dringend gasten moet ontvangen, groet elkaar op tenminste 2 meter afstand. Geef geen handdruk, maar zwaai bijvoorbeeld naar elkaar.
2. Was regelmatig uw handen met water en zeep gedurende 20 seconden.
3. Maak oppervlakten, welke vaak worden aangeraakt, schoon met desinfectans.
4. Indien u thuis iemand hebt die zich niet goed voelt of ziek is, probeer dan de gemeenschappelijke ruimten te beperken.
5. Probeer de infectiepreventie maatregelen (sanitizer, handen wassen, hoesten in de elleboog of zet een mond-/neusmasker op) continu na te leven.
Wij roepen het ministerie van Volksgezondheid op om de voorlichtingscampagnes te intensiveren en alle actoren te betrekken bij dit enorm belangrijk gezondheidsprobleem. De VMS roept het ministerie van Volksgezondheid op om de adviezen van de WHO te blijven implementeren voor de Surinaamse gemeenschap en in eenheid te trachten deze gevaarlijke uitbraak de kop in te drukken. Onze artsen zullen zich tot het uiterste blijven inzetten hiervoor, benadrukt de VMS.

BEKIJK OOK
Biza identificeert twee groepen voor vroegtijdige vrijwillige dienstverlating: personen van 55 jaar met 35 dienstjaren en personen met 1 tot en met 5 dienstjaren