fbpx

Armoede schrikbarend toegenomen in Suriname, zegt Pardi

GFC NIEUWS- De armoede in ons land is de afgelopen maanden explosief toegenomen. Binnen alle lagen van de bevolking is er momenteel sprake van een enorme financiële achteruitgang, zegt Amina Pardi van de Pertjajah Luhur (PL).

Pardi is van oordeel dat er op de meest korte termijn verbetering moet komen in de benarde financiële positie van velen binnen de Surinaamse gemeenschap.

“Tijdens de verscheidene gesprekken die ik in de eerste helft van dit jaar heb gevoerd met mijn landgenoten is gebleken dat de situatie zeer ernstige vormen heeft aangenomen. Zo is de laatste paar maanden tijdens onze politieke campagnes ook geconstateerd dat het volk snakt naar structurele hulp”. 

“Ik tref vaak situaties aan waarbij vooral arme gezinnen, alleenstaande moeders en die met zuigelingen erg hard getroffen zijn”. 

Andere gedupeerden komen volgens haar niet meer uit met hun laag inkomen of AOV- uitkeringen. Een ander deel is hun baan kwijt en zit zonder inkomsten.  Zij krijgt vaak van hulpbehoevenden te horen dat basisgoederen haast onbetaalbaar zijn geworden.

“Ook de vaste hoge kosten voor stroom, gas, water en huishuur geeft een dubbele klap aan deze getroffen Surinamers. Dit komt allemaal door het jarenlange wanbeleid van de huidige machthebbers. Door de COVID-19 maatregelen worden de problemen nu nog zwaarder en complexer voor ons allen gemaakt. De overheid blijkt niet in staat te zijn om op snelle, adequate en gestructureerde wijze zaken aan te pakken”, is het harde oordeel van de politica.

BEKIJK OOK
Sluizen en pompgemalen centraal in Japanse ondersteuning tegen wateroverlast

Steeds meer mensen in ons land zijn volgens haar radeloos omdat er door de huidige regering weinig tot geen toekomstperspectieven worden geboden.

Pardi heeft de afgelopen maanden samen met verschillende nationale en internationale monetaire deskundigen een plan opgesteld om een einde te maken aan de financiële malaise in Suriname.

“Na de verkiezingen zullen wij samen al onze energie moeten stoppen in het weer gezond maken van de economie. De ravage die is aangericht is enorm. Maar met het juiste beleid en voldoende inzet kunnen wij alle Surinamers die het nu zo moeilijk hebben weer betere perspectieven bieden”, aldus Pardi.