fbpx

Arbeidsvriendelijk ontwikkelingsbeleid prioriteit voor de Surinaamse jongeren

De Internationale Dag van de Arbeid dient over het algemeen als een moment waarbij stilgestaan wordt bij de geleverde strijd door de arbeidende klasse voor verbetering van arbeidsomstandigheden. Voorts wordt er stilgestaan en bijzondere waardering geuit voor de sociale en economische bijdrage welke werknemers en arbeiders leveren aan de totale ontwikkeling van de maatschappij.

Op 01 mei 2016 wenst DA91 bijzondere aandacht te besteden aan de arbeidsvooruitzichten van de Surinaamse jongeren. .Jongeren en arbeid in de wereld Er zijn naar schatting 202 miljoen werkloze personen in de wereld, waarvan ongeveer 38%- rond de 77 miljoen- jongeren zijn. Ook in Suriname ondervinden jongeren heel veel problemen in het vinden van een baan.

Het is vaak zo dat de jongeren die wel een werk hebben, veelal aangenomen worden in jobs van lage kwaliteit en met onzekere werkovereenkomsten, vaker ook nog in de informele sector. Veel van deze jongeren komen ook al uit gezinnen die het moeilijk hebben.

Jongeren werkloosheid en onderwaardering in inzetbaarheid is het resultaat van en leidt tot nog meer gemiste kansen op het vlak van economische groei en ontwikkeling . Bovendien remt jongerenwerkloosheid de ontwikkeling van jongeren en dus ook die van ons land, het ontneemt jongeren hun geloof in eigen kunnen en hun recht op onafhankelijkheid.

Perspectieven voor alle Surinaamse jongeren Statistieken geven aan dat gedurende de afgelopen vijf jaren de jeugd werkloosheid in Suriname alleen maar blijft toenemen. DA91 is overtuigd dat goede en positieve arbeidsvooruitzichten voor onze Surinaamse jongeren van cruciaal belang zijn voor een dynamische, evenwichtige en succesvolle ontwikkeling van elke burger.

De creatie van deze fundamentele basis ziet DA91 dan ook als een belangrijke opdracht in de formulering van beleid in het algemeen, maar in het bijzonder met het oog op onze jonge generatie. Elke verantwoordelijke en kundige bestuurder is zich er terdege van bewust hoe belangrijk het jong ondernemerschap is voor de economische groei van een land. Suriname vormt daar geen uitzondering op.

Wat het ondernemerschap betreft is het niet zozeer de grootte van de onderneming die van belang is, als wel de leeftijd van de ondernemer. Nieuwe en jonge bedrijven zorgen voor dynamiek in de economie vanwege het introduceren van gezonde competitie en een stimulans voor innovatie.

Een verantwoordelijke regering zou er dus alles aan moeten doen dat deze jonge ondernemers stevige voet aan de grond krijgen en een ondernemersklimaat creëeren waarbij deze jongeren hun droom kunnen realiseren. Het beleid van de huidige regering is echter zodanig destructief dat dagelijks jonge, enthousiaste ondernemers hun bedrijven moeten sluiten en/of werknemers afvloeien.

Een vreemde valuta koers waar geen garantie op is, en die slechts op papier bestaat, evenals een drastische verlaging/ vernietiging van de koopkracht doet vele eerlijke en hardwerkende jongeren de das om. Het fundament voor positieve arbeidsvooruitzichten moet nu worden gelegd, door vooral ons onderwijssysteem te moderniseren en te richten op de hedendaagse en voor de toekomst voorziene eisen voor arbeidsvaardigheden.

Haast 52% van onze huidige bevolking zal in de komende 5 -15 jaar de arbeidsmarkt moeten betreden. Nu moet de basis gelegd worden voor deze generatie door hun de ruimte te bieden de noodzakelijke vaardigheden en kennis op te doen om invulling te geven aan hun ideale baan. Deze basis wordt gelegd binnen het onderwijs maar ook middels het scheppen van werkgelegenheid.

De participatie van het ondernemerschap en bedrijfsleven in de vormgeving, aanpassing en investeringskeuzen voor de toekomst is hierbij onmisbaar. Koerswijziging noodzakelijk Met deze voorziene groei van onze beroepsbevolking en om te voldoen aan de aspiraties van onafhankelijkheid van onze jonge generatie, evenals de noodzaak tot volledige ontplooiïng van hun talenten om zo volledig te participeren in de ontwikkeling van zichzelf en ons land, moet de rol en gedrag van de overheid c.q regering dringend veranderen.

De overheid haar huidige rol als grootste werkverschaffer zal moeten veranderen in die van een leidende rol in het voorwaarden scheppen voor alle Surinamers. De systemische corruptie binnen de regering zal plaats moeten maken voor transparant en goed bestuur. Voorwaarden die onze jongeren in staat zullen stellen om inhoud te geven aan hun dromen voor een eigen onderneming, het succesvol ontplooïen van eigen initiatieven en zo een daadwerkelijke gediversificeerde Surinaamse economie vorm te geven.

Teneinde onze jongeren alle mogelijkheden te bieden om succesvol inhoud te geven aan hun leven en hun toekomst, is dringend vereist dat beleidsbeslissingen vandaag het resultaat zijn van vernieuwd leiderschap met een modern, toekomstgericht en sociaal karakter. DA91 roept alle Surinamers op en in het bijzonder de jonge Surinamers, om hier actief inhoud aan te geven.

DA91 Publiciteitsdienst

Naar meer berichten...