fbpx
Arbeidsomstandighedenwet vervangt Veiligheidswet 1947

De Arbeidsomstandighedenwet wordt het nieuwe instrument van het ministerie van Arbeid tegen de negatieve trend van de afgelopen jaren, waarbij jaarlijks steeds meer beroepsziekten, bedrijfsongevallen en ongevallen met dodelijke afloop plaatsvinden.

Deze wet zal de zeventig jaar oude Veiligheidswet van 1947 die schromelijk tekort schiet in haar geheel vervangen. Het ontwerp is aangeboden aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid door de commissie Modernisering Veiligheidswetgeving.

Tegelijkertijd mocht de minister ook een wetsontwerp in ontvangst nemen gericht op de instelling van ondernemingsraden in bedrijven. Beide ontwerpwetten hebben betrekking op het bevorderen van veilige arbeidsomstandigheden op de werkvloer en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het ontwerp “Arbeidsomstandighedenwet” heeft het karakter van een raamwet. Deze wet bevat algemene bepalingen en richtlijnen over het nieuw arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven. Hierbij moet gedacht worden aan het bevorderen van gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers.

Het wetsproduct heeft tot doel om ongevallen en ziekten die veroorzaakt worden door het werk te voorkomen en om de verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers te vergroten. Hierdoor kunnen ze gezamenlijke acties ondernemen voor het verbeteren van veilige arbeidsomstandigheden in hun bedrijf middels verplicht risico-inventarisatie en -evaluatie.

Het arbeidsomstandighedenbeleid moet zoveel mogelijk tot stand komen binnen bedrijven zodat maatwerk mogelijk is. De overheid zal slechts de normen bepalen voor algemene doelstellingen die behaald moeten worden. Hoe de doelen bereikt zullen worden blijft een aangelegenheid van de individuele ondernemingen en een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemers binnen het bedrijf.

Uiteraard blijft in deze verhouding de werkgever de uiteindelijke verantwoordelijke partij, maar overleg met zijn werknemers wordt volgens het ontwerp verplicht gesteld en elke partij heeft daarin zijn eigen specifieke taak.

Deze wet zal werkgevers verplichten om in hun bedrijf onder andere een preventiemedewerker aan te stellen en om een gezamenlijke arbeidsomstandighedencommissie alsook een ondernemingsraad in te stellen. De preventiemedewerker zal in staat moeten zijn beroepsziekten en risico’s van bedrijfsongevallen in een vroeg stadium te herkennen en beoordelen, terwijl de ondernemingsraad zal fungeren als een inspraak- en medezeggenschapsorgaan over veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf.

Deze raad zal bestaan uit enkele werknemers die namens het personeel structureel overleg zullen voeren met de werkgever over gezondheid- en veiligheid. De instelling van ondernemingsraden binnen bedrijven zal niet vrijblijvend zijn. Dit is ook de reden waarom tegelijkertijd een ontwerp is voorbereid gericht op de instelling van ondernemingsraden in bedrijven.

In de arbeidsomstandighedencommissie werken werkgever en werknemer samen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

De twee ontwerpen moeten gezien worden als de eerste fase van de nieuwe veiligheidswetgeving in het traject naar de gewenste veilige arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De nieuwe veiligheidswetgeving moet nog worden gecompleteerd met specifieke veiligheidsbesluiten -en beschikkingen. Dit zal volgens de voorzitter van de commissie, Glenn Piroe, nog zeker een jaar in beslag nemen.

Moestadja vindt dat de inzetbaarheid van werkenden voor de gewenste ontwikkeling van ons land, slechts verhoogd kan worden als de beroepsbevolking gezond en vitaal is. Daarom vindt hij het belangrijk dat zijn ministerie wetgeving op dit stuk vernieuwt. Hij zegt dat het ministerie goede vooruitgang boekt in het streven om in deze regeerperiode 20 arbeidswetten goedgekeurd te krijgen.

Intussen zijn 5 van de 6 wetten die zijn aangeboden aan de Nationale Assemblee (DNA) aangenomen. De resterende wetten staan nu op stapel. Wetsontwerpen zoals: aanpassing ontslag, zwangerschapsregeling en contractarbeid zijn intussen aangeboden aan het Arbeidsadviescollege (AAC)voor commentaar. Ook de twee jongste wetsontwerpen zal de minister aanbieden aan het AAC.

De commissie Modernisering Veiligheidswetgeving werd in mei 2016 geïnstalleerd. Uit statistieken van de Arbeidsinspectie blijkt dat de oude Veiligheidswet die bedoeld is om ongevallen en beroepsziekten tot een minimum te beperken, kennelijk niet krachtig genoeg is om de verhoogde trend van bedrijfsongevallen te stuiten. Evenmin biedt deze wet de Arbeidsinspectie voldoende grip om beroepsziekten vroegtijdig te detecteren en te voorkomen.

In Suriname vindt gemiddeld elk klokuur een bedrijfsongeval plaats uitgaande van een werkweek van 48 uren. Dit komt neer op jaarlijks meer dan 2400 bedrijfsongevallen. Voorts laten jaarlijks 12 tot 18 werknemer het leven als gevolg van een ongeval op het werk. Deze aantallen zijn buiten proporties veel, gezien de kleine Surinaamse beroepsbevolking.

De cijfers zijn zorgwekkend voor ons land. Dit is ook de reden waarom de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) bij verschillende gelegenheden haar bezorgdheid heeft geuit over deze negatieve ontwikkeling op het arbeidsvlak.

Ons land werd daarom aangespoord om vanuit de gedachten van decent work via aangepaste wetgeving de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Daarom is in het kader van het Decent Work Country Programma voor Suriname, dat met technische assistentie van de ILO wordt uitgevoerd, de modernisering van de Veiligheidswet 1947 geïdentificeerd als één van de prioriteiten.

Bij het ontwikkelen van de nieuwe veiligheidswetgeving heeft de commissie zich ook laten leiden door de verdragen en aanbevelingen van de ILO en de Caricom Modelwetgeving. Eveneens is gebruik gemaakt van wetgeving uit het bestand van de ILO.(GFC)

Meer nieuws

Man ernstig gewond na aanval luipaard

GFC NIEUWS-  Een man liep ernstige verwondingen op na een felle aanval van een luipaard. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

129 Covid-testen, 4 positief

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 4 personen positief getest op Covid-19: in Paramaribo 1 en Wanica 3. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met…

49- jarige gewelddadige dief opgepakt

GFC NIEUWS- De 49-jarige Dharminderpersad C. is op donderdagavond 22 oktober aangehouden door de politie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bazo- en BZV-aanvragen via Sozavo

GFC NIEUWS- De regering heeft besloten dat per 15 november alle aanvragen voor de Bazo- en BZV- verzekering bij de afdeling Basiszorg van het ministerie…

Vuilophalers in actie

GFC NIEUWS- Vuilophalers die werkzaamheden verrichten voor het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn in actie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Onderzoek naar cacaoproductie in Suriname

GFC NIEUWS- Tanja Tijtel en Naomi Venetiaan van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs, samen een onderzoek…

Genti Mangroe nieuwe directeur Jeugdzaken

GFC NIEUWS- Donderdag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het protocol van overdracht voor het Directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)….

ICJ volgt decemberstrafproces op de voet

GFC NIEUWS- De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) zal het 8 decemberstrafproces blijven volgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….