fbpx

Arbeidsinspectie: drastische toename bedrijfsongevallen

“Ik moet ronduit bekennen dat de arbeidsinspectie niet tevreden is met het veiligheid bewustzijn”, geeft John Courtar waarnemend Inspecteur-Generaal Arbeidsinspectie op het ministerie van Arbeid aan. Door middel van voorlichtingsprogramma’s heeft het ministerie getracht werknemers, in deze de opdrachtgevers, van de verschillende branches te wijzen op de gevaren van het niet naleven van de veiligheidswet, dit alles ten spijt. Sinds kort nemen bedrijfsongevallen drastisch toe.

Courtar geeft aan dat het de opdrachtgever is die erop moet toezien dat de aannemer zich houdt aan de veiligheidsregels. Gaat er iets mis dan is het, volgens de wet niet de aannemer die wordt aangemerkt, maar de opdrachtgever.

Met de nieuwe veiligheidswet die komt hoopt Courtar dat de zorgplicht die bij de opdrachtgever of hoofdaannemer rust wordt aangeschroefd. “Het streven is om te gaan naar een punt waar, bij een fataal bedrijfsongeval zo een bedrijf een forse bestuurlijke boete krijgt. Wij willen ordenen, iets dat onmenselijk is of niet te verdragen is in de samenleving. Wij gaan naar een moderne veiligheidswet”, beklemtoont Courtar in gesprek met het NII.

Gelet op de statistieken van het ministerie worden de pijlen van de arbeidsinspectie gericht op de landbouwsector (bij deze sector heb je heel veel bedrijfsongevallen), de bosbouwsector (hier heb je heel veel fatale ongevallen) de bouwwereld en de lichte industrie.

Ook zal het keuren van stoom en damptoestellen vanaf het einde van het eerste kwartaal niet meer kosteloos geschieden. Bedrijven die over bovengenoemde apparaten beschikken gaan moeten betalen voor de dienstverleners.(GFC)

OOK INTERESSANT
Presidentiële Werkgroep moet Creola vooruithelpen