fbpx

Arbeidsinspectie brainstormt over versterking kerntaken

De Implementatie Commissie Decent Work Country Programme Suriname (DWCPS) hield op dinsdag 21 juli 2015 een informatie-, discussie- en brainstormsessie voor de directie en staf van de Arbeidsinspectie.

Bij deze gelegenheid is er breedvoerig gediscussieerd en gebrainstormd over de bijdrage van de Arbeidsinspectie aan de uitvoering van het DWCPS 2014-2016.

De bijdrage van de Arbeidsinspectie richt zich op modernisering van de arbeidswetgeving en de versterking van de Arbeidsinspectie. Bij de versterking van de Arbeidsinspectie gaat het om de verbetering van de dienstverlening aan de samenleving, zeker voor wat betreft de handhaving van de arbeidswetgeving, middels het opvoeren van de effici├źntie en effectiviteit van de organisatie.

Zowel de modernisering van de arbeidswetgeving als versterking van de Arbeidsinspectie is als onderdeel opgenomen in het DWCPS. Decent Work is gebaseerd op fundamentele rechten van werknemers, mogelijkheden voor mannen en vrouwen op werk en inkomen, sociale bescherming voor iedereen en sociaal dialoog.

De Implementatiecommissie DWCPS heeft bij deze gelegenheid inzicht gekregen in de voorbereiding van het werkplan van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie werkt namelijk aan de afronding van haar werkplan.

De implementatiecommissie werd in mei 2015 geïnstalleerd door minister Michael Miskin van Arbeid. De commissie heeft als taak de facilitering van een zo vlot mogelijke uitvoering van het Decent Work Country Programme Suriname. Dit is de reden waarom zij de ontwikkelingen van nabij volgt en zo nodig haar hulp aanbiedt. In dit kader wisselt zij met stakeholders van gedachten over hun werkplannen in het kader van het DWCP.

Het doel van het programma – waarin de ILO, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid participeren – is om het concept van Decent Work beter ingang te doen vinden in Suriname, zegt het ministerie in een bericht.

In het DWCPS zijn verder als onderwerpen opgenomen: duurzaam ondernemen, ratificatie van ILO verdragen betreffende kinderarbeid en gelijke kansen op de werkplek, het versterken van sociaal dialoog en het verzamelen van adequate arbeidsstatistieken voor het maken van gericht beleid.

Naar meer berichten...