Arbeidsinspecteurs getraind in klantoriëntatie en communicatie voor effectievere arbeidscontrole

MEETING

GFC NIEUWSREDACTIE- Van 26 tot 28 juni 2023 hebben vijftien arbeidsinspecteurs uit Nickerie deelgenomen aan een training genaamd ‘Klantoriëntatie en Communicatie’, verzorgd door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE).

In deze training kregen de inspecteurs inzichten in houding en gedrag die hen zullen helpen werkgevers en werknemers te beïnvloeden om open te staan voor voorlichting en bij te dragen aan de doelen van fatsoenlijk werk.

De focus van de Arbeidsinspectie ligt op samenwerking in plaats van repressie, waarbij klantvriendelijkheid en klantgerichtheid essentieel zijn. Om de training effectief te maken, zijn er realistische werksituaties gesimuleerd.

Het doel is dat de arbeidsinspecteurs met hun nieuwe kennis op een klantvriendelijke manier werkgevers en werknemers informeren over hun rechten en plichten, maar ook niet aarzelen om streng op te treden waar nodig.

OOK INTERESSANT
NPS organiseert discussieavond over de uitdagingen van Inheemse en tribale volken in Suriname