Arbeid pakt stagnatie aan bij operationalisering Fonds Ouderschapsverlof

GFC NIEUWS- Het heeft iets meer tijd gevergd dan aanvankelijk gedacht om het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel te maken.

Dit is de reden waarom de deadline niet is gehaald om het Fonds in november 2019 te operationaliseren.

De voorbereidende werkzaamheden hiertoe verkeren intussen in een vergevorderd stadium. De opgetreden stagnatie bij het opstarten van het fonds vormt echter geen stremming op de “Wet Arbeidsbescherming Gezin” die al in werking is getreden.

Het ministerie benadrukt dat de werkgever het ouderschapsverlof moet verlenen aan zijn werknemer overeenkomstig de wet, indien de werknemer dat wenst.

Het ministerie is ervan bewust dat de werknemer nu voor een dilemma staat bij het opnemen van het verlof aangezien de doorbetaling nog niet kan worden geëffectueerd door de ontstane situatie.

Indien de werknemer in deze situatie ervoor kiest om het ouderschapsverlof op te nemen zal dat zonder doorbetaling geschieden. Doorbetaling met terugwerkende kracht zal ook niet mogelijk zijn omdat het fonds de maandelijkse bijdragen van zowel werkgever als werknemer ook niet met terugwerkende kracht zal laten geschieden.

Het Fonds heeft wettelijk tot taak het zorg dragen voor doorbetaling van loon. Indachtig de ontstane situatie legt het ministerie thans de laatste hand aan de benodigde formaliteiten voor de opstart van het fonds, opdat uitvoering gegeven kan worden aan de taken van het fonds.

Reeds geldende regelingen ter financiering van het doorbetaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof en het vaderschapsverlof op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst, reglement of een andere arbeidsvoorwaardenregeling blijven van toepassing.

Het Fonds zal spoedig de ingangsdatum van de eerste bijdragen van de werkgevers en de werknemers bekendmaken en de ingangsdatum van het doen van aanvragen voor doorbetaling.

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws

Overleg op hoog niveau in Lawagebied

GFC NIEUWS- Granman Ipomadi Pelenapin, zijn traditionele leiders en de leiders van de Wayana aan de Franse kant van de Lawarivier hebben besloten dat door…

DSB weer open na goed onderhoud met CBvS

GFC NIEUWS- De directie van De Surinaamsche Bank heeft vanmorgen in een breedvoerig onderhoud met de Governor van De Centrale Bank van Suriname (CBvS) goede…

Dienstverlening SZF niet gestopt

GFC NIEUWS- De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van de Surinaamse autoriteiten nopen de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) verantwoordelijkheid te nemen in het niet verder…