fbpx
Arbeid mobiliseert baanverliezers voor terugkeer op arbeidsmarkt

Een grote groep van ontslagen arbeiders van de Suralco heeft met succes de trainingen Basis Koeltechniek en Gas, Water en Sanitair (GAWASA) van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) met succes afgerond. Sommige ex-Suralconiers hebben beide trainingen gevolgd. In totaal zijn er 83 certificaten uitgereikt.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zei bij deze gelegenheid dat de opgedane vaardigheden nieuwe mogelijkheden bieden aan de ex-Suralconiers op de arbeidsmarkt om aan de slag te gaan als werknemer of als kleine zelfstandige.

Moestadja die zich inzet voor een welzijnssamenleving ziet arbeid als fundament hiervan. Hij zal zich daarom onvermoeid inspannen om de beroepsbevolking het recht op arbeid te laten beleven. In lijn met deze gedachtegang kan het volgens de bewindsman niet zo zijn dat personen die hun baan hebben verloren aan hun lot worden overgelaten door de overheid of door het bedrijf waarvoor ze gewerkt hebben. In het geval van de ex-Suralconiers heeft de Suralco de verantwoordelijkheid gedragen om de kosten van deze training op zich te nemen.

De minister is ingenomen met het feit dat de Suralco zijn verantwoordelijkheid naar zijn ex-werknemers toe niet heeft afgeschoven op slechts de overheid. Hij verwacht dat ook andere bedrijven die noodgedwongen personeel hebben moeten afvloeien ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Voor wat de rol van de overheid betreft naar personen toe die baanloos zijn of die hun baan zijn kwijt geraakt als gevolg van de huidige economische situatie, is het beleid van de regering onder andere gericht op de bestrijding van armoede door zwakke huishoudens te versterken middels het programma Conditional Cash Transfer (CCT) dat door het ministerie van Sociale Zaken wordt voorbereid.

Dit programma kan tijdelijk een verlichting betekenen voor degenen die in een situatie van extreme armoede terecht zijn gekomen. Het ligt in de bedoeling om personen die van dit programma gebruik wensen te maken ook een vak te leren zodat ze op termijn zelf hun brood kunnen verdienen om hun gezin te verzorgen.

De minister wees ook op het fonds van het ministerie van Handel en Industrie voor het stimuleren van ondernemerschap. Het fonds moet onder andere toegang verschaffen tot kapitaal voor startende ondernemers evenals financiering van noodzakelijke doorstart van kleine- en middelgrote bedrijven.

Deze voorzieningen van de overheid zullen samen met het werkgelegenheidsbeleid van het ministerie mede moeten zorgen voor optimale mobilisatie van onze beroepsbevolking voor de zo gewenste ontwikkeling van ons land.

Manpower is volgens hem een belangrijk factor voor het welslagen van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 (SHP) en het Ontwikkelingsplan 2017 – 2021. Het beleid van de regering zal daarom een integrale aanpak hebben.

Voor wat het ministerie van Arbeid betreft zal middels herscholings-, bijscholings – en omscholingsprogramma’s getracht worden om baanverliezers de mogelijkheid te bieden om terug te keren op de arbeidsmarkt. Middels het moderniseren van de arbeidswetgeving zal het ministerie voorts zorgen voor arbeidsbescherming en harmonische arbeidsverhoudingen.

Foto: Ex-Suralconiers die met succes de trainingen Basis Koeltechniek en GAWASA hebben afgerond. In het midden minister van Arbeid Soewarto Moestadja en waarnemend directeur SAO, Joyce Lapar.(GFC)

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…