fbpx
Arbeid geeft boek uit over historie minimumloon in Suriname

Het minimumloon in Suriname is met vallen en opstaan en uiteindelijk na vier decennia tot stand gekomen. Opeenvolgende regeringen sinds 1969 hebben veel tegenspoed ondervonden om een minimumloon te realiseren.

Waarom het zo lang heeft geduurd en hoe het komt dat pas in 2015 het minimumloon is gerealiseerd, staat uitvoerig vastgelegd in een fleurig boekwerk dat het ministerie heeft uitgegeven. Minister Michael Miskin van Arbeid heeft maandag het lijvig boek in ontvangst genomen uit handen van de schrijver, Imro Smith.

Het moeizaam tot stand komen van het minimumloon is volgens het boek het decennialange verschil geweest in opvatting onder politici, vakbondsleiders en werkgevers over de mogelijke economische effecten van een minimumloon voor ons land. Zo vonden tegenstanders dat het minimumloon werkloosheid zou veroorzaken omdat werkgevers geen werknemers zouden willen aannemen als het minimumloon de arbeidsproductiviteit van de werknemer niet zou rechtvaardigen.

Voorts werd het minimumloon gezien als een verbod om op bepaalde werkzaamheden werknemers een marktconform loon te betalen. Een ander tegenargument was dat instelling van een minimumloon vooral ongeschoolde en laag geschoolde personen met een lage productiviteit zou treffen, omdat werkgevers zouden zoeken naar goedkopere alternatieven zoals mechanisering, outsourcing of automatisering.

Tegenstanders zagen graag dat het bepalen van het minimumloon overgelaten zou worden aan de vraag naar en het aanbod van arbeid. Omdat opeenvolgende regeringen geen sterke politieke wil toonden om tot realisatie over te gaan, lukte het tegenstanders om de overheid zover te krijgen dat de instelling van het minimumloon steeds op de lange baan kon worden geschoven.

Het bedrijfsleven scheen in de geschiedenis geen haast te hebben gehad om het minimumloon te laten instellen. Als het niet de Ontslagwet was die in de weg stond, dan was het de slechte economische situatie in ons land of zelfs de wereld recessie die de realisatie van het minimumloon onmogelijk maakte.

Ook meer tijd nodig hebben om voorstellen te bestuderen was een van de argumenten van het bedrijfsleven om deze kwestie steeds voor zich uit te schuiven. Ook de vakbeweging gaat volgens de schrijver niet vrij uit. De onderlinge verdeeldheid binnen de vakbeweging over pietluttigheden met betrekking tot de wijze waarop de instelling van het minimumloon zou moeten geschieden, werkte verlammend hierop en dat was uiteraard koren op de molen van tegenstanders.

In het boek worden alle inspanningen die vanaf 1969 gepleegd zijn door de sociale partners om te komen tot een minimumloon beschreven.

Het minimumloon werd in 1894 voor het eerst geïntroduceerd in de wereld en wel in Nieuw Zeeland. In de regio is Suriname het laatste land van de 15 CARICOM-landen dat een minimumloonwet tot stand heeft kunnen brengen.

Dit boekwerk, dat in verband met het 45-jarig bestaan van het ministerie van Arbeid wordt uitgeven, geeft op een begrijpelijk geschreven wijze en geïllustreerd met oude krantenartikelen en foto’s, de geschiedenis over het traject van het minimumloon weer.

Dit boek is een geschiedenisboek en kan zeker ook als naslagwerk worden aanbevolen aan politici, vakbondswerkers, werkgeversvertegenwoordigers, overheidsbestuurders, middelbare- en universiteitsstudenten. Het boek zal gratis verstrekt worden aan onder andere overheidsinstellingen en verscheidene bibliotheken in ons land. Het is niet de eerste keer dat het ministerie arbeidsontwikkelingen in zijn annalen heeft weten vast te leggen. In 2010 werd al een boek uitgegeven over het ontstaan van het ministerie, eveneens van de hand van Imro Smith.

Foto: Minister Michael Miskin neemt het boek “Minimumloon in Suriname, een traject van 45 jaar” in ontvangst uit handen van de schrijver Imro Smith. In het boek worden alle inspanningen beschreven die vanaf 1969 gepleegd zijn door de sociale partners om te komen tot een minimumloon.

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…