Arab Coordination Group en Caribbean Development Bank vertegenwoordigers op bezoek in Suriname

Vertegenwoordigers van de Islamic Development Bank (ISDB), het Kuwait Fonds for Arab Economic Development, het OPEC Fund for International Development (OFID) en de Caribbean Development Bank (CDB), brachten een bezoek aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Dit bezoek duurt tot en met 19 januari en vindt plaats in het kader van de financiering van een energie project.

De delegatie bevindt in Suriname voor discussies over de analyse en haalbaarheid van het project ‘Expansion of Electricity Generation and Transmission EPAR & ENIC- phase 1’.

Het voornaamste doel van dit project is de uitbreiding van de opwekking en transmissie van elektriciteit in Paramaribo (Paranam) en Nickerie (Clara polder). Hiermee zal worden bijgedragen aan de stijgende behoefte aan energie voor zowel de huishoudens als het bedrijfsleven.

Het betreft in deze een unieke situatie waarbij vier financieringspartners gelijktijdig in ons land zijn, waarvan drie uit het Midden-Oosten, namelijk OFID, Kuwait, ISDB die samen zullen werken werken met de CDB.

Daarnaast heeft ook Abu Dhabi fonds interesse getoond voor mede financiering van dit project. Deze financiële instellingen zien de potentie van Suriname en willen graag hun bijdrage leveren en met ons samenwerken. Suriname is dus helemaal niet geïsoleerd, zoals velen beweren.

Tijdens dit bezoek vinden ook gesprekken plaats met vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, Natuurlijke Hulpbronnen en de Energie Bedrijven Suriname (EBS).

Met de Inter- Amerikaanse Ontwikkelingsbank en het Franse Ontwikkelingsfonds die ook Energieprojecten in Suriname financieren, zal overleg plaatsvinden. Een bezoek aan de locaties waar het project zal worden opgezet behoort ook tot het programma.

Vermeldenswaard is dat de vertegenwoordigers van OFID van deze gelegenheid gebruik zullen maken om gesprekken te voeren, in het kader van de ondersteuning aan de gezondheidssector.

Het betreft hierbij het lopend project met betrekking tot de rehabilitatie van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, de bouw van de zes RGD-poliklinieken, de rehabilitatie van de operatiekamers, de Intensive care units en de inrichting van deze belangrijke locaties.(GFC)

Overige berichten