fbpx

APSS: verhoging invoerrechten kip- en kipdelen noodzakelijk

De Associatie Pluimvee Sector Suriname(APSS) heeft de behoefte om rechtstreeks met de Surinaamse bevolking te communiceren over de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen, die op 1 augustus zal worden ingevoerd.in een open brief zegt de organisatie dat de verhoging noodzakelijk is.

Hieronder de open brief:

Naar aanleiding van het voornemen van de regering van Suriname om per
1 augustus 2017 de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen te verhogen van 20 naar 40 %, wil de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), als vertegenwoordiger van de Surinaamse pluimveesector, het volgende onder uw aandacht brengen:

– Aan dit weloverwogen besluit is een periode van beraadslagingen van meer dan 20 jaar voorafgegaan.

– Deze verhoging is noodzakelijk om de lokale sector weerbaar te maken en te laten groeien en maakt deel uit van een samenhangend pakket van maatregelen waaraan door de ministeries van LVV en HI ondersteund door de APSS met voortvarendheid wordt gewerkt.

– De pluimveesector zal de mogelijkheid krijgen om te groeien, met als gevolg dat het aantal arbeidsplaatsen vergroot wordt. Het streven is om op termijn de
Surinaamse bevolking weer volledig van lokaal geproduceerde kip te voorzien.

– De locale ondernemers krijgen nog meer de kans om een gezond en veilig eiwit product te leveren.

– De spin-off effecten naar andere sectoren toe zullen merkbaar zijn, als we denken aan de landbouw (voederrijst) en de verwerkingsindustrie.

– De voedselzekerheid zal beter gegarandeerd zijn, wanneer we niet afhankelijk zijn van importen.

– De APSS staat niet achter speculanten die aan prijsopdrijving van de locale kip doen. Blijft u dus prijsbewust.

De APSS geeft de garantie dat er voldoende lokale kip tegen betaalbare prijzen aan de man zal worden gebracht en verzekert de bevolking van een constante productie van lokaal gezond gekweekte verse kip”.(GFC)