fbpx

APS hoopt op afkondiging “Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden voor eind 2017

De Amazone Partij Suriname (APS) is blij met de aanname van de ”Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden” vrijdag door De Nationale Assemblee (DNA) is aangenomen. Deze wet moet garanderen dat inheemsen en andere in stamverband levende Surinamers binnen een straal van 5 kilometer van hun dorp in alle rust kunnen wonen en leven.

“Mensen kunnen niet meer van de ene op de andere dag worden geconfronteerd met machines die hun intrede doen in het dorp, zoals op de dag van de aanname van deze wet toen bewoners van Maho wederom moesten ondervinden dat een deel van hun weg is weg gegraven. Hopelijk wordt deze wet nog voor het eind van het jaar afgekondigd, zodat niet hetzelfde gebeurt als vier jaren geleden toen de bewoners van Ida Cabendadorp aan de Saramaccarivier een dag voor kerst op zeer ruwe wijze werden geconfronteerd met zwaar materieel in hun woongebied”, stelt de partij.

De wet bevat volgens APS nog wel enkele zorgpunten. Er is gekozen voor het beschermen van een woon- en leefgebied binnen een cirkel met een straal van 5 kilometer vanuit een centraal punt in het dorp. “We begrijpen allemaal dat geen enkele dorp een dergelijke oppervlakte kent. Er zullen ongetwijfeld kwesties komen waarbij delen van het dorp juist wel of juist niet in dit indicatieve beschermd gebied valt en het is nog onduidelijk hoe men er dan mee om zal gaan. Waarom hebben de initiatiefnemers niet gewerkt met de reeds bestaande in kaart gebrachte gebieden en waarom zijn die niet in de figuratieve kaart opgenomen”, vraagt zij.

OOK INTERESSANT
Nederlandse afgevaardigden in Suriname over natraject excuses slavernijverleden

Zij meent dat de overgangsbepalingen niet zijn bepaald in het voordeel van Inheemsen en andere in stamverband levende Surinamers. APS kijkt dan ook met argusogen naar de stappen die ten aanzien van Maho worden ondernomen.

APS volgt ook zeer nauwlettend de volgende stap van de regering met betrekking tot de uiteindelijke erkenning van de grondenrechten. Zoals bekend is de staat Suriname veroordeeld door het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten tot de wettelijke erkenning en bescherming van collectieve rechten van van inheemse en tribale volken op hun traditioneel grondgebied.

De uitspraak is gedaan in november 2015 en publiek gemaakt in januari 2016. Vanaf dat moment heeft de staat 3 jaar de tijd gekregen om collectieve grondtitels voor de traditionele grondgebieden wettelijk te erkennen.

Verder bestaat het vonnis uit een twaalftal actiemaatregelen die de overheid moet nemen, echter zijn we nu twee jaar verder en we merken dat betreffende dit vonnis deze regering nog geen stap verder heeft gemaakt.

De APS staat met haar idealen voor een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van ons land waaraan bescherming van het milieu en een groene economie ten grondslag liggen.

APS staat tevens nadrukkelijk achter het wettelijk erkennen van de woon- en leefgewoonten van de traditionele gemeenschappen binnen onze samenleving en zij kijkt uit naar een spoedige afkondiging van de wet “Erkenning Collectieve Grondenrechten”. Dat zou een goede start van 2018 kunnen zijn.(GFC)