APS boos om schending gebruik en gewoonten Pikin Poika

GFC NIEUWS- De Amazone Partij Suriname (APS) spreekt zich scherp uit over schending van gebruik en gewoonten in Pikin Poika.
Op 3 maart werd het dorpshoofd, Joan van der Bosch, van Pikin Poika opgeschrikt door zware machines in haar dorp Pikin Poika. Bij navraag bleek dat in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) zonder medeweten van het dorpshoofd, civieltechnische werkzaamheden in uitvoering waren gebracht ten behoeve van een weg in het dorp.
Ondanks dringend verzoek aan districtscommissaris en de minister van OWT&C om de werkzaamheden te stoppen, heeft zij met ijzeren hand de opdracht toch in uitvoering gebracht.
Nu is reeds bekend dat de weg aangelegd is geworden dwars door onze heilige gronden waar zich tevens een oude begraafplaats bevond. Belangrijke Pyiais, Shamanen, liggen daar ten grave. De schade is desastreus en onherstelbaar en het heeft de inheemse gemeenschap diep getroffen, zegt APS.
De Inheemse cultuur kent een breed verscheidenheid aan zeden en gewoontes welke onder de Inheemse rechten zijn beschermd.
APS identificeert en bevestigd vooral bij deze overheid een gedrag van een steeds brutere patroon van schending van onze inheemse rechten. Bovendien wordt het traditioneel gezag op lafhartige wijze gedisrespecteerd.
Als volgt enkele tactieken van de overheid:
– vaker worden dorpen betreden zonder zich te melden bij het dorpshoofd
– toegang tot dorpelingen verschaffen om die tegen het dorpshoofd aan te zetten
– dorpsbesturen vervangen buiten de traditionele opvolgingsprocedure en het
– uitgeven van concessies zonder afstemming van het traditioneel gezag
Dorpelingen worden aangezet voor het omverwerpen van het bestaand dorpsbestuur. Het bestuur wordt buiten de traditionele procedure via het ministerie van RO vervangen met een bestuur dat helemaal naar de pijpen van de overheid danst. Vervolgens wordt zo Inheems grond afgepakt.
De Amazone Partij Suriname is een groene partij, gestoeld op Inheemse principes. APS spreekt zich heel scherp uit tegen dit onbehoorlijk gedrag van de overheid. Zij zal zich erin beijveren alle wegen te bewandelen en alle middelen toe te passen dat proces van oordeel te bevorderen.
De partij zal in ernstig beraad gaan met andere Inheemse leiders om de schending van onze inheemse rechten systematisch en op nationaal en internationaal niveau aan te pakken.
De Amazone Partij Suriname roept alle inheemse leiders op zich te bundelen om gezamenlijk dit gedrag van de overheid met gepaste strekking te beantwoorden.

Overige berichten