fbpx
Aprilboodschap CCK op weg naar 25 mei 2015

Waar het visioen ontbreekt,
verwildert het volk
(Spreuken29:18)

Over enkele weken gaan wij weer naar de stembus. We zullen ons dan uitspreken over welke mannen en vrouwen wij bekwaam vinden om ons in het parlement te vertegenwoordigen; wie wij in staat achten om met elkaar te overleggen wat het beste is voor ons allen en voor ons land, en beslissingen daarover te nemen.

Er zullen ministers worden aangesteld, een nieuwe regering, met aan het hoofd een
nieuwe president. Wie dat zijn, en welke kwaliteiten zij moeten bezitten, zullen wij, volk van Suriname, moeten bepalen.

De komende maand wordt ons dus een heel zware verantwoordelijkheid toevertrouwd: de verantwoordelijkheid voor onze eigen toekomst. Wij leven immers op basis van onze grondwet in een democratische rechtsstaat. Dat wil zeggen “het volk zelf heerst”; “het volk zelf is machtig”. En dat wij dat zijn, laten wij zien door onze stem uit te brengen op een verantwoordelijke manier.

Nu is het de vraag op grond waarvan wij onze stem uitbrengen. Hoe kunnen we onze uit te brengen stem verantwoorden? Wat staat ons voor ogen als we stemmen op een bepaalde partij of een bepaalde persoon?

Een lange traditie doet ons vermoeden, dat bij het uitbrengen van onze stem ons vaak niet voor ogen stond wat het beste was voor ons allen en voor ons land. Ons stemgedrag werd niet zelden voornamelijk ingegeven door etnische gevoelens: behoor ik tot een bepaalde etnische groep, dan stem ik dus op die of die partij.

Een inspiratiebron voor ons stemgedrag kan ook de stoerdoenerij zijn van bepaalde leiders: degene die ons het meest aan het lachen maakt op partijbijeenkomsten, het beste de kunst verstaat om tegenstanders belachelijk te maken, de meest pittige insinuaties weet te lanceren, die zal wel het beste in staat zijn de belangen van ons allen en van ons land te behartigen.

Of we stemmen op degene die ons gouden bergen belooft; van wie wij hier of daar ook een baantje kunnen verwachten. De grote vraag is, of deze gronden voor ons stemgedrag ertoe leiden die mensen te kiezen, die in staat zijn en bereid zljn te beslissen over wat het beste is voor ons allen en voor ons land.

Wat staat ons als aanstaande stemmers eigenlijk voor ogen? Wat is onze visie? Wat voor visioen hebben wij van onze toekomst? Deze visie, dit visioen, is van uitermate groot belang. Die bepalen immers op grond waarvan wij onze stem uitbrengen. Die bepalen de koers die wij willen gaan varen.

De visie bepaalt ook wat wij van waarde vinden en wat niet. Wat niet in onze visie past, is niet de moeite waard; daar kiezen we niet voor. Waarom draait het eigenlijk bij mij?

Gaat het bij mij voornamelijk om mijn eigen persoonlijk gewin, of de eer van mijn eigen partij of het belang van de etnische groep waartoe ik behoor? Of gaat het bij mij om recht, waarheid en goedheid, zoals wij zingen in ons volkslied?

Dat wat wij van waarde vinden, dat wat wij de moeite waard vinden om na te streven, maakt dat wij de kant kunnen uitgaan van ons visioen van wat het beste is voor ons allen en voor ons land. Het is dus zaak om zicht te krijgen op wat wij als waarden koesteren.

Tienduizenden Surinamers hebben de hoop voor Suriname opgegeven. Zij zijn naar het buitenland vertrokken omdat het hier toch nooit iets wordt, of halen hun schouders op en leven hier verder van dag tot dag.

Het is een verademing om mensen te ontmoeten die nog idealen koesteren en zich uit alle macht inspannen om die waar te maken. Mensen die geloven in het visioen. Mensen die denken in termen van: “ons allen” en “ons land”, en op grond daarvan hun stem uitbrengen.

Mensen die op grond van hun visie op menselijk samenleven weten te onderscheiden wat van waarde is en wat als waardeloos terzijde moet worden geschoven, en zeker niet moet worden gekozen.

Mensen die doordrongen zijn van de onjuistheid van de slogan: “Ieder voor zich en God voor ons allen.” Mensen die zich de wijsheid van de wijze mens in ons bijbels spreukenboek hebben eigen gemaakt, die zegt: “Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk” (Spreuken 19: 18).

Enkele bijbelse visioenen:
* Genesis:4b-15
* Jesaja2: 2-5
* Jesaja 11: 6-9
* Jesaja25:6-8
* Ezechiël 37: 1-14
* Openbaring 21: 1-5

Vragen:
• Hoe ziet mijn visioen van het samen-leven in Suriname in de
toekomst er uit?
• Welke concrete stappen zullen in de komende jaren gezet
moeten worden om te komen in de richting van het
verwerkelijken van dit visioen?
• Wie is daar al mee bezig en wat doen ze?
• Wat kan ik er in concreto aan bijdragen

Meer nieuws

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…