fbpx

Antonius: “Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname goed op weg”

GFC NIEUWS-Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname (Investsur) is van start gegaan, weliswaar met minimale middelen, maar desondanks wordt er gewerkt aan veranderingen.

In april 2018 zijn de contouren van het beleidsplan gepresenteerd aan de Raad van Toezicht, zodat het instituut die specifieke rol kan gaan vervullen welke wordt beoogd en verwacht door de gemeenschap.

Ike Antonius, directeur van Investsur, zegt aan het NII dat zowel de institutionele versterking als de dataverzameling centraal staan in de beginfase, want zonder een sterk instituut kan het doel niet worden bereikt. Het in kaart brengen voor alle prioriteitssectoren is van groot belang.

“Er wordt ook gewerkt aan het besteden van voldoende aandacht aan milieugerelateerde aspecten, want dat moet niet onderschat worden. De investeerder dient degelijk rekening te houden met het duurzaam gebruik en de bescherming en ook met herstel van het milieu na de operatie die in ons land heeft plaatsgevonden”.

De Investsur-directeur voert vervolgens aan dat na consultaties met belangrijke stakeholders het instituut de mening is toegedaan dat de taakstelling van Investsur mogelijkerwijs zal moeten worden herzien. Op dit moment lijkt het meer op een administratieve taak.

BEKIJK OOK
Defensie wil integriteit binnen leger waarborgen

Het ligt in de bedoeling over te gaan naar een ruimer mandaat, hetgeen impliceert dat behalve de promotie van investeringen er ook wel gewerkt moet worden aan stimulering van de exportbevordering. Dat zou alleen mogelijk zijn wanneer regelgeving wordt aangepast.

Als de regering achter de eventuele veranderingen van de wetgeving staat, moet het worden geïmplementeerd. Wanneer alle stakeholders in dezelfde richting kijken voor wat betreft de rol van Investsur, dan kan het instituut overgaan naar het vervullen van haar taak in Suriname.

Antonius geeft tenslotte aan dat op permanente basis in dialoog treden met de stakeholders van essentieel belang is.

Het gaat hierbij niet slechts over de publieke sector, maar ook over de private sector en de diverse vakministeries die een rol hebben te vervullen bij investeringsaangelegenheden.

Het instituut werkt er hard aan om de plaats te vervullen die aan de gemeenschap is voorgehouden.