fbpx
Anton de Kom en de Javanen van toen en nu

Willen we een eerlijke geschiedschrijving van ons verleden, pas dan gaan we het licht van de toekomst beter aanschouwen. Dat geldt voor elk volk, voor elke etnische groep, voor elk individu.

Terug naar geboorteland

In het kader van de Javaanse immigratie moeten we alvast stellen dat een aantal geschiedschrijvers en politici stellen dat de Immigratie tot 1939 duurde, en daartegenover is er een groep die zegt dat de immigratie tot zelfs na even na 1949 heeft geduurd.

Feit is dat meneer Bpk. Iding Soemita de emancipatie van de Javaanse immigranten en nazaten hielp versnellen door in de politiek te stappen. Dat zijn achterban een etnische groep was, wie kan de Javanen dat kwalijk nemen?

Of moest men na aankomst direct hun lot gooien in de armen van de Creoolse elite van toen rond 1948-’50? Dezelfde verwijten zijn ook aan de Hindostanen en hun VHP gemaakt. Maar wat was er zo fout aan?

Hebben de Javaanse en Hindostaanse politici een negatieve etnische politiek die loodrecht op het grote Surinaams belang stond, gevoerd? Nergens is dat ooit gebleken, maar dat etnisch beschuldigen is wel gehanteerd als politiek pressiemiddel van de Creoolse elite die zich de eigenaren van Suriname waanden en door de linkse bewegingen die aanleiding zochten om grond onder de voeten te krijgen.

Over de immigratie waarover er zoveel gezegd en geschreven is, zelf zal ik nu niet weer uitweiden maar wel aantekenen dat een heleboel Javaanse immigranten al gauw na aankomst in Suriname terug wilden naar hun geboorteland Indonesië. Daarop speelde Anton de Kom handig in door die groepen Javanen te beloven hun terug te bezorgen naar hun land.

Op een gegeven ogenblik toen Anton de Kom gearresteerd en in de cel gegooid werd, was een aantal Javanen bezorgd wat er dan zou gebeuren met hun terugreis. Dus gingen ze op zoek naar Anton de Kom en verzamelden zich voor het politiebureau. Natuurlijk heeft Anton de kom geen enkele Javaan geholpen gauw terug te keren naar Indonesië. (Dat heeft een Javaanse meneer gedaan).

Niks ervan dat onze Javanen het eens waren met de ” ideologie” van en solidair met Anton de Kom naar wie de Universiteit van Suriname (helaas ) is vernoemd, enkel om zijn strijd tegen blanken en hun kolonisatie, als “vakbondsleider”.

Ook nog moet worden vermeld dat de politiek van Anton de Kom Afro-centrisch was dus op de toenmalige Neger gericht. Dat zegt al zo veel. ( Wie weet dat Anton de Kom eens in een juist kader en eerlijke proporties kan worden geplaatst waardoor van geen leugen een blijvende waarheid zal zijn gemaakt.)

Politiek imago

Intussen bij introspectie binnen onze Javaanse groep, blijkt feitelijk de meest welvarende groep te zijn in Suriname, in beschouwing genomen de bezetting van arbeidsplaatsen in de ambtenarij en bedrijfsleven per gezin. Onze etnische groep groeit als traag in aantal, maar de belangen liggen helemaal in het materiele en sinds 4 decennia niet in het ideële. Dat is heel jammer.

Het imago van de Javaan is enorm verslechterd door een hele gevaarlijke en onbetrouwbare politiek van vele van onze Javaanse leiders. Daar moet nu zonder al te veel tijdverlies verandering in komen. Wat ook niet wil zeggen dat meneer Raymond Sapoen uit de huidige leerschool van andere Javaanse leiders, de beste man is.

Soewarto Moestadja kon een betere leider zijn geworden, al mag hij mij persoonlijk niet omdat we het in onze pennenvruchten niet met elkaar eens kunnen worden. Maar dan tot onze schrik ontdekt de wereld rond medio mei 2015 wat in Soewarto Moestadja verscholen lag.

Ik bestrijd ook met overtuiging de geopenbaarde opvatting van mevrouw Ingrid Karta- Bink en Raymond Sapoen dat Commewijne een handels- en industriedistrict moet worden en ” investeerders” als zeg maar winkeliers, beleggers en witwassers, moet aanlokken en verwelkomen. Voor het geld moet het ons dus niet uitmaken dat onze cultuur daardoor ook onder druk zal komen te staan?

Voorzitter Somohardjo was eens de grootse bestrijder van de Revo-leider tevens voorzitter van de NDP. Somohardjo was inderdaad eens op de grote dodenlijst maar kon tijdig vluchten naar Nederland, maar hielp later op onaanvaardbare wijze mee aan machtsbehoud van Bouterse. Gratis! Hopelijk zal oom Kadi Karto alles waarheidsgetrouw optekenen evenals overige historici.

Identiteit

Waar moeten we naar toe met onze jongeren? Vragen rijzen hoeveel nog echt het religieus vasten doen, hoeveel nu onbezonnen veel varkensvlees eten, en hoeveel nog onder zeer zwaar bijgeloof gebukt gaan.

Waarom kiezen tegenwoordig ouders bij geboorte van onze kinderen voor Spaanse, Italiaanse en Amerikaanse voornamen? Dat doet men in Indonesië echt niet en handhaaft men de mooie Indonesische namen en gaat men voor behoud van eigen identiteit. In een goed gekozen voornaam kan ook een levensformule besloten liggen.

Maar in Suriname zijn wij gedreven om onze culturele identiteit zelf te beperken tot culturele expressies van muziek dansen en klederdracht. We verloochenen de realiteit en identiteit met zekere graagte of onverschilligheid, snelle aanleiding of verleiding tot overspel, het maakt blijkbaar niet zo veel uit.

Veel van onze jongeren maken zich schuldig aan fraude en diefstallen ten nadele van de overheid of particuliere
werkgevers, om zich vooraf of daarna snel te laten beschermen met occulte, bovennatuurlijke praktijken (zgn. tapu’s ) Jammer.

Er is veel kritiek op de hygiëne in en rondom de keukens van een aantal van onze warungs en de kwaliteit/kwantiteit van verkochte porties. In de visserij en vooral in de landbouw van hard werken en geen zondagse rust, zijn er maar heel weinig Javanen werkzaam. De vergrijzing sloeg toe en vervanging was er niet. Onze jongeren kiezen blijkbaar voor het luxere leven.

Ik feliciteer hierbij vooral onze Javanen met 125 jaar Javaanse Immigratie.

Luzmila Satyadevi Kasanradji

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…