fbpx

Antibiotica kunnen schadelijk zijn

Te vaak antibiotica gebruiken maakt bacteriën ‘resistent’ tegen antibiotica. Dit wil zeggen dat?het deel van de bacteriën die niet gemakkelijk behandeld kunnen worden groter wordt.

Enkele dodelijke ziektes zijn al resistent tegen verschillende antibiotica, en binnenkort is het misschien niet meer mogelijk om nieuwe soorten antibiotica te ontwikkelen die nog werkzaam zullen zijn.

De beste manier op dit probleem te bestrijden is als de arts alleen antibiotica voorschrijft als het echt nodig is.

Als u antibiotica hebt gebruikt, bestaat de kans dat bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica achterblijven in het lichaam. Die resistente bacteriën kunt u naar andere mensen verspreiden. Bij een volgende bacteriële infectie bestaat het risico dat u of uw familie besmet wordt met resistente bacteriën.

Het innemen van antibiotica vermindert ook uw natuurlijke weerstand tegen infecties door het doden van de natuurlijke ‘goede’ bacteriën in uw keel die de schadelijke bacteriën onder controle houden.

Het innemen van antibiotica kan vervelende bijwerkingen hebben (zoals diarree, huiduitslag, zich onwel voelen) en in enkele zeldzame gevallen zelfs zeer ernstige bijwerkingen (flauwvallen, spasme van de longen).

Vraag dan ook steeds advies aan een arts alvorens antibiotica in te nemen. Antibiotica gebruiken zonder voorschrift kan schadelijk zijn.