Anti-corruptiewet kamerbreed aangenomen

De Nationale Assemblee(DNA) heeft donderdagavond met 40 algemene stemmen de Anti-corruptiewet aangenomen. Na de aanname van de wet werd er geapplaudisseerd door de leden.

De Anti-corruptiewet is vanaf 19 november 2015 op de agenda van DNA voor openbare behandeling. Er zijn diverse wijzigingen aangebracht in de ontwerpwet, die op een bepaald moment door de regering werd ingetrokken.

In de memorie van toelichting wordt aangevoerd dat corruptie in verdergaande mate en op structurele wijze ingrijpt in alle delen van de samenleving. Dit werkt remmend op de nationale ontwikkeling.

De wet vormt onderdeel van de maatregelen die de overheid zal treffen om de corruptie binnen de samenleving aan te pakken.(GFC)

Overige berichten