Angst Surinaamse passagiers bij noodlanding vliegtuig verminderen door voorlichting

Vliegtuigmotor

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Passagiers uit Suriname zouden uitgebreidere informatie moeten ontvangen over de protocollen en procedures rond voorzorgslandingen.

Dit werd onlangs benadrukt door een piloot van een vooraanstaande luchtvaartmaatschappij in een gesprek met GFC. Er is binnen de Surinaamse samenleving nog te veel onwetendheid op dit vlak, merkt hij op.

In recente tijden hebben verschillende vluchten die vanaf de Pengel luchthaven vertrokken vanwege technische problemen terug moeten keren.

Dergelijke incidenten leiden vaak tot verhoogde angstgevoelens onder de passagiers, hoewel de situatie in de meeste gevallen niet levensbedreigend is.

Een ongeruste passagier deelde na zo’n incident met haar familie hoe ze bijna flauwviel van angst. Maar is die angst wel terecht?

Een luchtvaartexpert uit Amsterdam legt aan GFC uit dat een voorzorgslanding vaker een preventieve maatregel is dan een indicatie van acuut gevaar.

Voorzorgslandingen zijn getrainde procedures die piloten en crews regelmatig oefenen. De beslissing om een voorzorgslanding te maken wordt juist genomen om te zorgen voor de maximale veiligheid van alle inzittenden.

OOK INTERESSANT
Zorgen om uitgaansleven en social media obsessie van 33-jarige vrouw uit Paramaribo

Moderne vliegtuigen zijn uitgerust met meerdere systemen die het vliegtuig kunnen laten landen, zelfs als er een probleem ontstaat.

Het is daarom belangrijk dat passagiers begrijpen dat, wanneer een piloot kiest voor een voorzorgslanding, dit voornamelijk gebeurt uit een overmaat van voorzichtigheid en niet noodzakelijk vanwege een directe dreiging.

Door het vergroten van het bewustzijn en het verspreiden van correcte informatie, kunnen Surinaamse passagiers zich geruster voelen en kunnen onnodige angstreacties worden geminimaliseerd.