Andermaal de kwestie-SPSB objectief bekeken

INGEZONDEN- Als ik let op de reacties op Facebook op mijn vorige ingezonden stuk met betrekking tot de kwestie-SPSB, ben ik van alle kanten aangevallen en werd onder andere geïnsinueerd dat ik de heer Berenstein probeerde te demoniseren. Echter heb ik geprobeerd alle mij bekende feiten op tafel te leggen. Helaas is de discussie danig gepolariseerd. Maar dat zal mij er niet van weerhouden te blijven schrijven en trachten de feiten naast elkaar te blijven houden.

Naarmate deze zaak verder loopt, komen er natuurlijk nog meer feiten boven tafel. De laatste feiten sterken mij in mijn vermoedens dat dit een politiek gekleurde actie is van de heer Berenstein, ondersteund door onder andere de heer Jogi die heel graag relevant probeert te blijven. Op zijn rol kom ik een andere keer terug.

Mijn conclusie trek ik door enkele quotes uit artikelen van woensdag 8 mei 2019 te analyseren.

De heer Berenstein vraagt aan het publiek om het vertrouwen in de SPSB niet te verliezen. Dat
is nogal een opgave gezien de misstanden waarvan de heer Berenstein claimt harde bewijzen te
hebben.

De meeste van de sociale voorzieningen van de Staat Suriname worden via de SPSB uitbetaald. De ontvangers van deze voorzieningen kunnen het zich helemaal niet permitteren om risico’s te nemen met hun toch al weinige centjes. Of zijn die bewijzen van Berenstein toch niet zo hard? Of is Berenstein bang voor de consequenties van een bank run wanneer straks blijkt dat zijn beschuldigingen niet onderbouwd kunnen worden met feiten?

Want in geval van een bank run zou de SPSB, als blijkt dat de feiten zijn verdraaid, het recht hebben een fikse claim bij de beste man neer te leggen. De vakbond van de SPSB heeft zich onlangs aangesloten bij C-47. Berenstein schijnt
volgens een artikel op DWTonline ook te hebben aangegeven dat de medewerkers van de SPSB de laagste lonen ontvangen van alle bankmedewerkers in Suriname.

Het gevoel bekruipt mij in deze dat Berenstein al met de salarisonderhandelingen, en de bij
behorende ondertekeningsbonus voor het bestuur van de vakbond, bezig is eer hij goed en wel een kijkje heeft kunnen nemen in de keuken van de bank.

Ook gaf Berenstein in het bewuste artikel aan dat hij zaken silent wilde houden en dat er stukken vanaf begin april bij de PG zijn gedeponeerd. Rijzen bij mij de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat Berenstein vanaf begin april over stukken beschikt, terwijl de bond van SPSB zich pas op 29 april heeft aangesloten bij C-47?
2. Is de Moederbond hiervan op de hoogte of is dit onderdeel van Berenstein zijn actie om met een scoop te komen en de Moederbond een hakje te zetten?
3. Door wie zijn de stukken bij de PG gedeponeerd?
4. In welke hoedanigheid heeft Berenstein begin april de beschikking gekregen over documenten van een bankinstelling waar hij op dat moment geen betrokkenheid bij had?
5. Waarom wordt de PG niet in de gelegenheid gesteld door Berenstein om in alle rust zijn werk te doen? Want nu zijn de vermeende fraudeurs gealarmeerd en hebben zij de ruimte om bewijsmateriaal weg te maken. Al bij al lijkt het mij dat met de verkiezingen in aantocht Berenstein zijn eigenbelang heeft geplaatst boven dat van het onderzoek, boven dat van het personeel, boven dat van de cliënten van SPSB en vooral boven dat van de samenleving.

Om nu te roepen dat het publiek vertrouwen moet houden in de SPSB doet mij vermoeden dat Berenstein zich
probeert in te dekken voor de mogelijke gevolgen van een bank run.

Daarnaast is Berenstein van mening dat de heer Kromosoeto op non-actief moet worden gezet gedurende het onderzoek, omdat zulks normaal is in dergelijke zaken. Ik ben zeer benieuwd om te horen van de PG, iemand die echt verstand heeft van dergelijke zaken. De oproep van Berenstein is er eentje met een zwaar populistisch en polariserend gehalte.

Blijkbaar is de PG (nog) niet die mening toegedaan, want ondanks dat hij de so-called harde bewijzen van Berenstein al sinds begin april in zijn bezit heeft, hebben wij nog niet mogen waarnemen dat hij zich hard maakt voor het op non-actief zetten van Kromosoeto.

Wij moeten dit soort zaken zeker serieus opvatten, maar wij moeten ook oppassen voor het scheppen van slechte precedenten. Want als wij mensen bij iedere nog onbewezen beschuldiging op non-actief gaan zetten, dan is het einde zoek.

Ik hoop daarom ook van harte dat de SPSB harde bewijzen heeft tegen de medewerkers die nu op non-actief zijn gezet.

Stanley Angel

Overige berichten