Anarchistische toestanden in Suriname worden gedoogd door de overheid

Meisje

INGEZONDEN- Het is algemeen bekend dat we in Suriname op verschillende gebieden geconfronteerd worden met vormen van anarchie. Dit heeft helaas een invloed op zowel onze sociale als economische situatie.

Wat in veel buitenlanden als uiterst ongebruikelijk wordt beschouwd, is in ons land al lang een geaccepteerd feit. Het is hier bijvoorbeeld de gewoonste zaak van de wereld dat fietsers en bromfietsers ’s avonds en ’s nachts zonder verlichting aan het verkeer deelnemen.

Het is een zorgwekkende trend dat deze roekeloze verkeersdeelnemers vaak tegen het verkeer inrijden, vooral langs de Ringweg in Paramaribo, en dit zonder enige verstoring of consequenties. De politie negeert dit gedrag, wat bijdraagt aan de heersende anarchie.

OOK INTERESSANT
Vakbonden in Suriname: Lamgelegd door politiek en interne strubbelingen

Als we verder kijken naar het probleem van opgevoerde brommers, wordt het alleen maar zorgwekkender. Deze brommers scheuren met snelheden van vermoedelijk meer dan 80 kilometer per uur door het verkeer, zonder rekening te houden met veiligheidsaspecten.

Dit soort gedrag, dat in veel andere landen als onacceptabel zou worden beschouwd, wordt in het anarchistische Suriname eenvoudigweg toegelaten.

OOK INTERESSANT
Dat verkiezing Brunswijk tot president zal leiden tot welzijnsboost voor Suriname te simplistisch en mist de nodige nuance en kritische overweging

Onze overheid blijkt tot dusver niet in staat of bereid om effectieve maatregelen te nemen om deze situatie te veranderen.

Het is hoog tijd dat we als samenleving deze problemen onder ogen zien en effectieve maatregelen eisen om onze wegen veiliger te maken en de algehele anarchie in ons land te verminderen.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud