Amnesty International wijst op nieuwe oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen in Sudan

Amnesty International is bezorgd om de vele gevallen van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen in Sudan.

De internationale waakhond zegt over nieuwe bewijzen, waaronder satellietbeelden, te beschikken die aantonen dat Sudanese troepen, de Rapid Support Forces (RSF) en geallieerde milities doorgaan met het plegen van oorlogsmisdrijven in Darfur na het afzetten van de autocraat Omar al-Bashir in april.

In de afgelopen periode zijn tenminste 45 dorpen volledig of gedeeltelijk vernietigd, vonden buitengerechtelijke executies plaats en maakten de militairen zich schuldig aan seksueel geweld.
Honderdduizenden zijn in Darfur gedood door geweld en uithongering. Volgens de VN zijn circa 2 miljoen mensen het geweld ontvlucht.

Eind juni wordt besloten of de vredesmissie wordt voortgezet. Als de VN-Veiligheidsraad en de Vrede- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie besluiten om de vredesmacht terug te trekken, krijgt de RSF controle over gebieden waar veel burgers wonen.

Overige berichten