fbpx

Amina Pardi wil zich verder inzetten voor land en volk

GFC NIEUWS – Amina Pardi die vandaag benoemd is tot directeur van het directoraat Volkshuisvesting, wil zich verder gaan inzetten voor de belangen van het volk.

“Ik ga naar Volkshuisvesting om de belangen te behartigen van de Surinaamse gemeenschap. Het ledigen van de noden van het volk geniet bij mij hoge prioriteit. Er is vanwege mijn sociaal gevoel voor burgers in nood en mijn jarenlange werk voor deze groep, een beroep op mij gedaan om deze taak op mij te nemen” zegt Pardi aan GFC Nieuws.

Volgens informatie moest Pardi in eerste instantie eerst goed nagaan of de nieuwe functie bij Volkshuisvesting wel verenigbaar zou zijn met haar erg drukke sociale werkzaamheden.

“Ja, inderdaad. Ik heb dagelijks een erg vol schema. Al sinds 2012 ben ik bezig met verschillende sociale projecten in dienst van het volk. Onder meer ben ik actief met het succesvol begeleiden van voornamelijk vrouwen, maar ook mannen uit diverse districten die een eigen onderneming willen opstarten. Daarnaast ben ik zorgmoeder van een ruim aantal kinderen in Para die aan hun lot zijn overgelaten”.

“Voorts ben ik al 8 jaren, vanwege het wanbeleid van de vorige regering, erg actief met het ondersteunen van een groot aantal personen dat financieel zodanig getroffen is dat ze hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Door de coronapandemie is deze groep helaas nog groter geworden. Ik probeer hun noden te verlichten door het regelmatig geven van steungoederen. Deze landgenoten rekenen op mij, ik krijg nog dagelijks noodhulp verzoeken binnen”, vertelt ze.

BEKIJK OOK
'Oli Moni' is waardeloos besluit: het volk wordt weer voor de gek gehouden

Ondanks haar druk schema heeft Pardi toch besloten de functie te aanvaarden.

Volgens de nieuwe directeur moet er een goede inventarisatie gemaakt worden. Dat is een van de opdrachten van de regering Santokhi – Brunswijk. Op basis van het evaluatierapport zal het beleid in samenspraak met relevante actoren en overheidsinstanties verder worden uitgestippeld. 

“Ik wil via Volkshuisvesting nu veel meer gaan doen voor alle Surinamers die zich geen eigen duurzame en betaalbare woning kunnen permitteren. De koop- en huurtarieven zijn voor de overgrote meerderheid niet meer te betalen. De dienstverlening van het directoraat moet geprofessionaliseerd worden”.

“Ik vind het zeer belangrijk dat zaken efficiënt en transparant verlopen op het directoraat. Verder is het noodzakelijk dat wij het imago verbeteren en meer investeren in een goed communicatienetwerksysteem waarbij digitalisering en nieuwe werkmethoden centraal staan. Het realiseren van een digitaal loket waarbij burgers ongeacht hun woonplaats terecht kunnen voor alle zaken is ook onderdeel van de vernieuwende plannen”, stelt de directeur tot slot.