fbpx

Amerikaanse topdelegatie op bezoek bij president Santokhi

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft een topdelegatie uit de Verenigde Staten van Amerika ontvangen.
De afvaardiging bestaande uit vertegenwoordigers van vijf verschillende agentschappen, waaronder Development Finance Corporation, heeft vandaag eerst een kort onderhoud gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, waarna de delegatie haar opwachting maakte bij het staatshoofd. Deze groep is richting Suriname gekomen in navolging van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, de afgelopen maand.
De Amerikaanse regering is vooral geïnteresseerd in economische betrekkingen. Zij heeft wederom bevestigd een partner te zien in Suriname en is ingenomen met de wijze waarop de nieuwe regering zaken aanpakt.
De VS-regering zal op korte termijn een aantal financiële faciliteiten beschikbaar stellen aan Suriname, bestemd voor zowel het Agrarisch Krediet Fonds alsook kleine en middelgrote bedrijven. Deze faciliteiten bieden de mogelijkheid om leningen te verstrekken aan kleine ondernemingen, voornamelijk in de agrarische sector, voor verdere ontwikkeling van de economie en het creëren van werkgelegenheid.
Daarnaast is gesproken over schuldverlichting. Voor Suriname bestaat de mogelijk om ondersteuning te vinden bij de Amerikaanse autoriteiten voor het saneringsprogramma, waarover minister Armand Achaibersing een uiteenzetting heeft gegeven in De Nationale Assemblee. Dit programma is belangrijk voor het traject naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Komende week zullen gesprekken gevoerd worden met de Amerikaanse ambassadeur hier te lande om de afspraken in details uit te werken en vanaf dat moment moeten overeenkomsten getekend worden, betrekking hebbende op de kredietfaciliteiten”, liet minister Ramdin optekenen na de ontmoeting met de delegatie.
De vertegenwoordigers uit de VS menen dat Suriname goed nadenkwerk verzet. “Wij weten wat we willen en wij sluiten aan bij datgene wat ze kunnen aanbieden. Wij gaan heel voorbereid naar deze gesprekken, met een duidelijke visie om ook het Surinaams belang neer te zetten”, vervolgde minister Ramdin.
Hij benadrukt dat Amerika een van de landen is waarmee Suriname werkt. Op termijn zal op ministerieel niveau een tegenbezoek gebracht worden aan de Verenigde Staten van Amerika.

BEKIJK OOK
Flying On Trusted Wings N.V. rechtmatig en conform vennootschapsrecht opgericht