Amerikaanse ambassadeur Robert Faucher bezoekt District Para in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE – De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Robert Faucher, bracht op 29 augustus een kennismakingsbezoek aan de districtsoverheid van Para.

Hij werd vergezeld door twee managementfunctionarissen en had ontmoetingen met de voorzitter van de Federatie van Para Plantages, het Districts Management Team, het Para-Oost vrouwenplatform, de vertegenwoordiger van SoZaVo in Para en de secretaris van de districtsraad.

Tijdens de bijeenkomst werden diverse onderwerpen besproken, waaronder milieu, toerisme, empowerment van jongeren, sociale kwesties en de situatie van uitgemijnde plantagegebieden door Suralco.

Ambassadeur Faucher beloofde verdere gesprekken met deze maatschappelijke groepen om hun input over deze onderwerpen te verkrijgen.

Hij benadrukte ook het belang van Para voor de productie van aluinaarde en de aanleg van een internationale luchthaven.

Hij wil de band tussen de Verenigde Staten en Para verder versterken, met in gedachten de historische betekenis van Para als exploitatiegebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

OOK INTERESSANT
President Santokhi gaat mogelijk niet voor een tweede regeertermijn