Ambulancedienst SUR-CAD toegevoegd aan Command Center

GFC NIEUWS- De Stichting Suriname Centrale Ambulancedienst (SUR-CAD), het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Politie zijn een samenwerking aangegaan.
SUR-CAD is toegevoegd aan de Command Center, waar de verschillende hulpdiensten gehuisvest zijn. SUR-CAD-Voorzitter, Roel Brug geeft aan dat het voorheen slechts mondelinge afspraken waren en dat deze nu op papier zijn vastgelegd.
De samenwerking houdt in dat SUR-CAD, opdrachten accepteert vanuit de Command Center voor trauma- en klinische gevallen.
SUR-CAD heeft vorig jaar ±630 ambulancetransporten uitgevoerd, waarvan 281 naar het AZP, 24 naar s’ Landshospitaal en 40 naar het Sint Vintcentius Ziekenhuis. Ook waren nog eens 189 ambulancemeldingen, maar bij aankomst op locatie ging het om huisartsgevallen.
Uit de 630 waren er 84 repatriëringen naar het buitenland en twaalf naar eigen land. Aan Event Medical Services (EMS) zijn er 541 events medisch geassisteerd. Er zijn negen highriskprojecten uitgevoerd voor diverse multinationals en Staatsolie.
Ingekomen telefoongesprekken/meldingen waren 3.380, waarvan overgrootste deel prank calls. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er een toename aan meldingen. Reden hiervoor is de samenwerking met de diverse huisartsenpraktijken van het Staatsziekenfonds (SZF).
Ook in het personeel is er geïnvesteerd. SUR-CAD heeft 96 trainingsuren gehad bestaande uit 3 simulaties en klassikale trainingen.
Een van de dieptepunten van het bedrijf is een ongeval van 27 februari waarbij een ambulance van Surcad in opdracht van de politie na protest van het AZP de plaats van ongval had moeten verlaten. Het bedrijf heeft toen de instanties op de hoogte gesteld met als gevolg dat zaken begonnen te rollen.
In het tweede kwartaal heeft SUR-CAD haar erkenning gekregen van het ministerie van Volksgezondheid. Er is ook een grondige interne evaluatie gekomen van het personeel en waar nodig gecorrigeerd.
Investeringen in 2019
In februari 2019 is het Digital dispatch system in gebruik genomen. Dit houdt in dat alle ambulances voorzien zijn van GPS en database aan meldingen die binnenkomen via de centrale meldkamer ambulance dienst (CMAD). Al deze meldingen worden via een meldingsprocedure gecategoriseerd op urgentie.
Ook is het digitaal financieel systeem in de ambulances in gebruik genomen. In het laatste kwartaal zijn de ambulances voor een grote keuring en screening uitgestuurd. Het gaat in deze om een mechanische en elektrische check-up. Dit om optimaal gebruik te kunnen maken van de ambulances en te voldoen aan de jaarlijkse eisen van de stakeholders.
Wagenpark wordt uitgebreid
Het wagenpark wordt uitgebreid met drie medische voertuigen, waaronder twee advanced lifesupport (ALS) ambulances volledig uitgerust en equipt.
Het overgrootste deel van deze investering komt van SUR-CAD, de verschepingskosten worden door donateurs betaald en hebben zij deels ook bijgedragen aan de aanschaf van een van de voertuigen. De voertuigen worden medio februari begin maart in Suriname verwacht.
In het tweede kwartaal komt er ook een tweede LUCAS (automatische reanimatie machine), en observatiemonitoren voor de ambulancen. De meldkamer wordt in 2020 verder gedigitaliseerd en uitgebreid met 10 telefoonlijnen; gesprekken zullen worden opgenomen; en ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om met de telecomproviders de locatie te traceren van meldingen c.q bellers die hulp nodig hebben.
Verder zal SUR-CAD overstappen naar een nieuw communicatiesysteem in de ambulances. Vorig jaar werd introductie gedaan van VHF-communicatiesysteem.
ICT-medewerkers zijn reeds bezig met testfases. Verder wordt er gewerkt aan het opzetten van een ambulancepost in Wanica ter hoogte van Lelydorp.

Overige berichten