Ambulancedienst AZP en Kijlstra Ambulancegroep Friesland boosten niveau medewerkers

GFC NIEUWS- Door tussenkomst van stg. Suridocs is er door de Kijlstra Ambulancegroep Friesland een training “acute zorg van levensbedreigende trauma” verzorgd voor het ambulancepersoneel van AZP.

Met de opgedane kennis zal het ambulancepersoneel nu nog effectiever in kunnen komen door gebruik te maken van de aangeleerde methodes, die hen in staat stelt de traumaslachtoffers juiste zorg te verlenen, met als doel de overlevingskans van traumaslachtofffers te vergroten.

De Ambulance dienst AZP die in februari 2019 fysiek los is gekoppeld van de Spoed Eisende Hulp(SEH) en de garagedienst van het AZP, is zich verder aan het ontwikkelen.

Deze drempelverlagende maatregel ten behoeve van de gemeenschap, om sneller te kunnen beschikken over betrouwbare ambulancezorg van het AZP, was vanaf dat moment een significante verbetering in de dienstverlening.

Voor verdere professionalisering van deze afdeling, is er ook gedacht aan andere ketenpartners mee te willen nemen in het traject professionalisering.

De cursus “First Trauma Care Course” is met groot enthousiasme ontvangen door de chauffeurs en verpleegkundigen. Het team heeft getoond klaar te zijn voor de belangrijke upgrade in het werk.

Stg. Suridocs die als doel heeft de gezondheidszorg in Suriname te helpen ondersteunen, draagt het project ambulance zorg AZP nieuwe stijl een warm hart toe.

Samen met de stg Suridocs zal er invulling worden gegeven aan een meerjaren trainingsplan, wat betekent dat ambulancemedewerkers regelmatig getraind zullen worden, wat maakt dat ze op de hoogte zijn van de up-to-date methoden en technieken.

Overige berichten