Ambtenaar RO op werkvloer overleden

GFC NIEUWS- E.S. (47), medewerkster van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, is vandaag plotseling overleden op de werkvloer.
Ze was in gezelschap van collega’s toen ze zich ineens onwel voelde en instortte. Collega’s probeerden haar bij te staan, maar hadden al gauw door dat medische hulp nodig was. Een arts stelde de dood vast.
E.S. had haar werkzaamheden in de ochtend aangevangen zoals altijd. Ze heeft gewerkt op een van de afdelingen van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie. De departementsleiding is geïnformeerd over het voorval en er is contact gemaakt met de familie.
Minister Edgar Dikan heeft zich meteen nadat hij het droevig nieuws heeft vernomen, begeven naar het onderdirectoraat om zich te oriënteren. Hij sprak zowel de leidinggevenden als het personeel toe. De bewindsman heeft zijn medeleven getoond, boodschappen van condoleance uitgestuurd richting de nabestaanden en collega’s sterkte toegewenst.
De bewindsman heeft het droevig voorval aangegrepen om te benadrukken hoe betrekkelijk het leven kan zijn. “Je bent er het ene moment, en ineens ben je er het ander moment niet meer. Hoewel een heel grote schok, moeten we toch dankbaar zijn dat we deze dame hebben gekend en met haar hebben mogen werken. Laten we ons haar herinneren aan de goede en leuke dingen die zij heeft nagelaten. Als minister, personeel en collega wil je zo een moment nimmer meemaken. Maar we moeten ons ook op zulke momenten van groot verlies sterk houden”.