fbpx

Ambassadeur Lall Mohamed vindt Staatkundige onafhankelijkheid goed

”Als we de balans opmaken met plussen en minnen denk ik met waarschijnlijk het overgrote deel van het Surinaamse volk, dat het goed is geweest dat we Staatkundig onafhankelijk zijn geworden.” Dit zei ambassadeur Anwar Lall Mohamed vrijdag tijdens de Srefidensi-lezing van het Nationaal Informatie Instituut.

De spreker ging in op het verleden, heden en de toekomst. Hij stond ook stil bij de sfeer die er heerste in de periode voor de onafhankelijkheid. De sfeer toen was niet goed te noemen gelet op zaken als politieke spanningen en angst voor overheersing.

De ambassadeur liet ook weten dat de voorbereiding om te geraken tot de onafhankelijkheid waarschijnlijk onvoldoende was voorbereid en niet voldoende draagkracht genoot. De vlucht van ongeveer 130.000 Surinamers naar Nederland geeft aan hoeveel mensen het niet zagen zitten in het land. Ondanks alle spanningen en onzekerheden kreeg dit alles een keerpunt een week voor 25 november 1975 toen de historische brasa plaatsvond tussen Henck Aron en Jagernath Lachmon.

BEKIJK OOK
RBTM houdt illegale vuurwapenverdachte aan

Lall Mohamed liet ook zijn licht schijnen op de politieke ontwikkeling vanaf de onafhankelijkheid tot heden. Dat de onafhankelijkheid goed is geweest blijkt uit het feit dat Suriname zijn eigen buitenlands beleid mocht bepalen. De deur werd geopend om aansluiting te zoeken bij grote internationale organisaties. De onafhankelijkheid biedt ook de mogelijkheid de eigen ontwikkelingsrichting te bepalen.

De situatie nu is dat Suriname wel Staatkundig onafhankelijk is maar economisch nog een lange weg te gaan heeft. Er zijn ook tal van vraagstukken zoals een log ambtenarenapparaat, lage productiviteit, gedaalde koopkracht en verval van normen en waarden, waarmee ons land moet afrekenen.

De spreker noemde enkele belangrijke uitdagingen voor de komende jaren zoals duidelijke lange termijn visie en richting (masterplan Suriname) en het werken naar daadwerkelijke nationale eenheid. Het is van belang iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van het land, stelde Lall Mohamed.(GFC)