Ambassadeur Lackin: “samenwerking HFLD-landen belangrijk”

Winston Lackin, milieuambassadeur van Suriname, zegt dat de overheid van Suriname in 2017 heeft besloten dat Suriname haar positie als land met hoogste percentage bosbedekking moet behouden.

“Wij zullen niet in staat zijn dit alleen te doen. Wij hebben technische ondersteuning en expertise nodig. Ook zal politieke wil op nationaal en internationaal niveau nodig zijn”, zegt Lackin.

Hij haalt aan dat in dit geheel de beschikbaarheid van financiële ondersteuning ook een belangrijke rol zal vervullen. De ambassadeur benadrukt dat samenwerking tussen de High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD) landen in deze van eminent belang is.

“Wanneer wij beseffen dat het bos van groot belang is voor het minimaliseren van de schade aan ons milieu, dan is het noodzakelijk dat wij ons serieus gaan buigen over climate finance. Wij richten ons op het beperken van de negatieve effecten van klimaatverandering. Dit doen wij reeds lang voor het bestaan van klimaatconventies. Wij worden tegelijkertijd blootgesteld aan ernstige problemen om onze dagelijkse economische en sociale uitdagingen te overbruggen. Alhoewel wij daarvan niet de veroorzakers zijn hebben wij ook deel aan de eerdergenoemde negatieve effecten”, vervolgt Lackin.

De ambassadeur zegt dat Suriname het initiatief heeft genomen om de handen ineen te slaan met landen die in dezelfde omstandigheid verkeren. “Wij verwachten dat de uitkomst van deze conferentie ons onder meer zal helpen om toegang te vinden tot financiële middelen.

Verder zal het ons moeten helpen om ons te committeren aan duurzame en sociale ontwikkeling. Dit alles om ervoor zorg te dragen dat wanneer de klimaatovereenkomst van Parijs in 2020 van kracht is, wij gereed zijn en in staat zijn om ons samen met de rest van de wereld daaraan te committeren.

Tot slot heeft ambassadeur Lackin de Surinaamse samenleving in zijn totaliteit opgeroepen om eenheid te tonen en te werken aan verbetering van het milieu. “Wij hebben een verantwoording om ervoor zorg te dragen dan wij een leefbare wereld achterlaten voor komende generaties.”

Overige berichten