Ambassadeur Halfhide betrekt RO in projecten Nicaragua

De niet residerende, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname voor Nicaragua, Arnold Halfhide, wil dat land ook interesseren voor agrarische projecten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

Ambassadeur Halfhide leidt van 10 mei tot 18 mei een missie naar Nicaragua. Hij zal daarbij zijn geloofsbrieven presenteren aan president Daniel Ortega. De missie wordt gefaciliteerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).

De ambassadeur wil tevens gebruik maken van deze gelegenheid om een samenwerking op gang te brengen tussen de twee landen door een aantal projecten te presenteren gericht op de rurale ontwikkeling op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij.

Halfhide heeft in dat verband een gesprek gehad met minister Edgar Dikan van RO. Het bezoek was behalve als kennismaking, vooral bedoeld om informatie te verzamelen over agrarische projecten die het ministerie heeft gepland of al in uitvoering heeft in het binnenland.

“We willen concrete voorstellen presenteren in Nicaragua en partijen interesseren met elkaar samen te werken,” aldus de ambassadeur over zijn plannen hoe de draad op te pakken.

Minister Dikan heeft de ambassadeur ingelicht over zijn beleid om de gemeenschappen in het binnenland te helpen de agrarische sector in die gebieden te ontwikkelen. Het ministerie stimuleert binnenlandbewoners tot productie van zowel landbouw- als non-timber forest products, en levert een actieve bijdrage bij het aantrekken van investeerders en afnemers. Daarbij wordt structureel gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de producten, zodat die kunnen voldoen aan internationale standaarden.

Uiteindelijk moeten de plaatselijke gemeenschappen uitgroeien tot ondernemers in de agrarische sector, met drastische verhoging van de verdiencapaciteit en verbetering van hun levenskwaliteit.

“We moeten de mensen inwerken in die diversificatie zodat wij hen uit die armoede kunnen helpen,” aldus de minister. De bewindsman heeft benadrukt dat het agrarisch beleid wordt gemaakt door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, en dat RO de vertaling daarvan doorvoert naar het binnenland.

De minister was bij de ontmoeting met de ambassadeur in gezelschap van, onder meer, de directeuren Leeroy Jack (Directoraat Duurzame Ontwikkeling Agrarische Ontwikkeling Binnenland) en Wilco Finisie (Regionale Ontwikkeling).

Overige berichten