fbpx

Ambassadeur Ebu Jones biedt geloofsbrieven aan president Granger

Ebu Jones, ambassadeur van Suriname in Guyana, heeft zijn geloofsbrieven woensdag aan president David Granger, van Guyana aangeboden.

De Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Karen Cummings, en de directeur-generaal van dit ministerie, Audrey Jardine-Wan zijn onder meer getuige geweest van dit moment, meldt de website van de Guyanese overheid.

In zijn toespraak haalde president Granger de band aan die deze twee landen delen op basis van hun geografische ligging en geschiedenis. Hij zegt dat de betrekkingen van de landen zijn gebaseerd op wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit, geen bemoeienis in elkaars interne aangelegenheden en het behoud van de regionale vrede en veiligheid.

Hij voegde eraan toe dat het behoud van de regionale vrede en veiligheid essentieel is voor de bescherming van het gemeenschappelijk belang. De Guyanese president haalde onder meer de goede relatie in CARICOM-verband aan en kijkt er naar uit deze en andere banden uit te diepen. Hij noemde in dit kader ook de Guyana-Suriname Corporation Council.

Het staatshoofd streeft ernaar de handel tussen Suriname en zijn land te blijven verbeteren. Voorts de culturele, economische en ecologische alsook de sociale corporatie te intensiveren ter bestrijding van transnationale bedreigingen. Deze nieuwe benoeming ziet Granger als een kans om samenwerking tussen de twee landen te handhaven.

BEKIJK OOK
PAHO brengt gezondheidsautoriteiten regio bijeen voor 30e Pan-Amerikaanse Sanitaire Conferentie

Jones benadrukte in zijn speech dat Suriname zich zal inzetten om de culturele relatie te verdiepen en de economische activiteiten te intensiveren met Guyana, rekening houdend met het feit dat de Guyanese diaspora ook heeft bijgedragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Vele Surinamers hebben familiebanden met Guyana en omgekeerd, waardoor er vaak vice versa wordt gereisd.

De formele diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek Guyana en de Republiek Suriname werden vastgesteld op 25 november 1975. De twee landen hebben sindsdien samengewerkt op het gebied van landbouw, cultuur, milieu, visserij, mijnbouw, bosbouw, gezondheid, veiligheid, handel en transport. Ambassadeur Jones heeft ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van Guyana.

Ambassadeur Jones, die voorheen zaakgelastigde was bij de ambassade van Suriname in Den Haag, werd in april door president Desiré Bouterse beëdigd tot ambassadeur.