Ambassadeur Brazilië bezoekt Brokopondo

De ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, heeft donderdag samen met zijn staf een bezoek gebracht aan het district Brokopondo. Tijdens zijn bezoek heeft hij een bezoek gebracht aan de O.S. Compagniekreek, de school die hij heeft geadopteerd en een school waarvan sport en cultuuruitwisseling onderdelen van zijn.

De ambassadeur heeft sportartikelen en promotiematerialen verstrekt aan alle studenten en leerkrachten van de school. De leerlingen konden eveneens genieten van traktatie van de Defensie-attaché van de diplomaat, die zijn verjaardag mocht herdenken.

Ook de waarnemend kapitein en de basja hebben promotiematerialen ontvangen, zo ook de staf van het commissariaat van Brokopondo.

De districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Pansa, spreekt haar waardering uit voor deze geste, gezien sport en cultuuruitwisseling ook onderdelen zijn die naties verbinden of hechter bij elkaar brengen. Dit met als doel duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.(GFC)