Ambassades ingelicht over project Legalisatie Vreemdelingen

Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft diverse ambassades en betrokken actoren de nodige informatie verschaft over het project Legalisatie van Vreemdelingen. Onderdirecteur van Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenveld, hield een presentatie over het project en ging in op de gestelde vragen van de aanwezigen.

‘Legalisatie van Vreemdelingen’ is op 4 september door waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn gelanceerd. Het gaat er om dat alle vreemdelingen die voor 1 juli 2017 legaal Suriname zijn binnengekomen en door ѐѐn of andere reden hun legale status niet hebben kunnen regelen, in de gelegenheid worden gesteld om een verblijfsvergunning aan te vragen.

De vertegenwoordigers die de infosessie bijwoonden zijn onder andere de Vice Consul Silva De Oliveira Joao Andre van Brazilië, Rosario Alexandre (Vice Consul van Haïti), Gerral Whyte (Consul-generaal van Guyana), Yajaira Chinchilla (Deputy Chief Assistant van Venezuela), de Cubaanse ambassadeur Manuel Rubido en ambassadeur van India Satendar Kumar.

Naast de vertegenwoordigers van de ambassades hebben ook vertegenwoordigers van stichting Lavalas; Stichting Haisu en de Haїtiaanse Kerk Vereniging deel genomen aan de informatiebijeenkomst.

Groenveld hield de vertegenwoordigers voor welke vreemdelingen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en over welke documenten zij moeten beschikken.

De vreemdelingen zonder een machtiging tot kortverblijf (MKV), degenen met een vervallen machtiging tot kort verblijf (MKV) en diegene die een indieningsbewijs (VZ strookje) in het bezit hebben, van de periode voor 31 december 2015, komen allen in aanmerking voor legalisatie.

Ook wanneer de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is vervallen mogen mensen zich aanmelden bij de Unit in het oud gebouw van Surpost te Kerkplein om hun stukken in orde te maken.

De afhandelingsprocedure is niet helemaal hetzelfde. De doorlooptijd van een aanvraag in dit project is vastgesteld op ongeveer een maand.

Ook zal de dienstverlening worden aangepast, waarbij assistentie wordt verleend om de aanvraag te digitaliseren en voor de betaling van de leges is ook de nodige voorziening in het gebouw getroffen.

De unit is vanaf woensdag 20 september geopend voor belanghebbenden en is gevestigd in het Surpostgebouw op de hoek van de Keizerstraat en het Kerkplein 1.(GFC)

Overige berichten