Ambassade Brazilië wil geweld tegen de vrouw helpen bestrijden

De Braziliaanse ambassadeur, Laudemar Aguiar, heeft de wens te kennen gegeven om samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Bureau Genderaangelegenheden (BGA), het geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld, tegen te gaan.

Dit zei de ambassadeur tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Mike Noersalim van Biza. Zowel de minister als de ambassadeur gaven aan het gesprek als constructief te hebben ervaren.

Minister Noersalim haalde aan dat het verstandig zou zijn om op korte termijn een verdiepend gesprek daarover te houden. “Eén van de voorwaarden om huiselijk geweld te kunnen aanpakken, is met zoveel mogelijk stakeholders samen te werken”, zei de bewindsman.

Hij ziet graag een goede samenwerking op het gebied van de Kustwacht, met name capaciteitsversterking in de vorm van trainingen voor het personeel van de Kustwacht. Hierop reageerde de ambassadeur enthousiast en zegt dat er genoeg mogelijkheden daarvoor zijn.

Andere belangrijke onderwerpen die ook aan de orde kwamen tijdens dit gesprek zijn onder andere de aanpak van gezondheidsvraagstukken, zoals bewustwordingscampagnes met betrekking tot malaria en HIV/Aids in het binnenland en het uitbreiden van het luchtverkeer tussen Suriname en de verschillende Braziliaanse staten.

De ambassadeur gaf aan dat het ‘leerhuis’ van de Braziliaanse ambassade open staat voor culturele uitwisseling en het leren van de Portugese taal. Hij motiveert eenieder daar gebruik van te maken. “Elkanders taal spreken kan verbroedering tot stand brengen”, aldus ambassadeur Aguiar.