Amazoneregenwoud Brazilië in gevaar

Uit satellietbeelden van de Braziliaanse overheid blijkt dat de ontbossing van het Amazoneregenwoud met 25% is toegenomen.

Milieuorganisaties in het land, maar ook internationaal zijn enorm bezorgd. De Amazonebossen worden niet voor niets de longen van de aarde genoemd; zo’n 20% van de zuurstof van de aarde wordt er door geproduceerd.

Bovendien is het woud cruciaal in het tegengaan van klimaatverandering doordat de bomen maar liefst een kwart van alle CO2 opvangen, vinden milieuorganisaties.

Behalve de grootschalige illegale houtkap is het beleid van de Braziliaanse president, Jair Bolsonaro, die in januari aan de macht kwam, ook desastreus voor het Amazonewoud.

Zoals tijdens zijn verkiezingscampagnes aangekondigd, heeft Bolsonaro de boetes voor illegale houtkap verlaagd. De regering heeft een deel van de Inheemse gebieden teruggevorderd en is de invloed van het Braziliaans Milieubeschermingsagentschap, IBAMA ingeperkt. Ook het voornemen om de ministeries van Landbouw en Milieu samen te voegen, is uitgevoerd. Dit alles zorgt volgens critici bij tot een snellere achteruitgang van het regenwoud.

Verder wil Bolsonaro het chronisch tekort aan energie van Brazilië aanpakken door kerncentrales en hydro-elektrische energie uit te breiden, ondanks bezorgdheid over de gevolgen van nieuwe dammen voor de Amazone.

In april zei Bolsonaro dat hij Brazilië uit het Klimaatakkoord van Parijs te zal halen, vanwege meningsverschillen over bescherming van het Amazoneregenwoud.

Bolsonaro geeft zelf leiding aan de ministeries van Milieu en Buitenlandse Zaken. Volgens een bericht in de Washington Post zijn er plannen om grote delen van het oerwoud te privatiseren, bestemd voor de agro-industrie en mijnbouw.

Overige berichten