ALV geeft BEP mandaat voor deelname verkiezingen

GFC NIEUWS- Het hoofdbestuur van de Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), heeft zaterdag het volledig mandaat van de structuren gekregen voor deelname aan de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020.
De partijleiding heeft de ALV conform de partijstatuten bijeengeroepen om het gepresenteerd verkiezingsprogramma goed te keuren en om groenlicht te geven voor deelname aan de verkiezingen. Met het mandaat mag het hoofdbestuur alle nodige stappen ondernemen die de kieswet voorschrijft om de verkiezingsstrijd in te gaan.
Tijdens de deze ALV zijn de reeds bekende aspirant kandidaten voor de parlementsverkiezingen aan de structuren gepresenteerd. Zolang de overige aspirant kandidaten definitief zijn bepaald, zullen ook die namen worden vrijgegeven. Deze gepresenteerde aspirant kandidaten hebben de volle ondersteuning gehad.
De aspirant-kandidaten voor het kiesdistrict Paramaribo zijn: Edgar Dikan (ondervoorzitter BEP), August Asinga, Winston Adaba (Jeugdparlementariër), Deborah Winson, Miguel Abili(ex-jeugdparlementariër), Johan Koese, Agnes Blijer (hoofdbestuurslid).
Voor Sipalwini zijn de aspirant kandidaten: Remie Kanape, Carla Lugart, Lenie Josafath en Roseline Amauntan.
Brokopondo gaat de strijd in met: Ronnie Asabina (voorzitter BEP), Suzette Nelson en Joan Kent.
In Wanica is voorlopig alleen de plaats van jongerenvoorzitter Valdano Codogan veiliggesteld. Hetzelfde geldt voor hoofdbestuurslid Isidoor Pinas in Marowijne.
De aspirant-kandidaten genieten unanieme steun van de structuren. Ook prominenten leden die meedongen naar een plek op de kandidatenlijsten, maar niet in aanmerking zijn gekomen, hebben hun volledige steun toegezegd.
Voorzitter Asabina riep ze naar voren om ze te bedanken voor hun loyaliteit aan de partij en hun voorbeeldgedrag hoe het soms aan toe kan gaan in een team.
De BEP-voorzitter hield de aanwezigen voor dat er in sommige districten nog wat werk aan de winkel is voor de kandidaten. Die zullen op een nader tijdstip gepresenteerd worden.
Asabina heeft partijleden en sympathisanten opgeroepen om zich vanaf nu meer dan ooit in te zetten. Hij is ervan overtuigd dat de BEP een goede beurt zal maken. De voorzitter zegt dat het voor een groot deel zal afhangen van de boodschap die de partij brengt en de mate waarin de leden het kiezersvolk weten te overtuigen.
Voor Para, en Nickerie moeten er nog wat zaken in orde gemaakt worden voor de deelname van de partij aan de verkiezingen in deze twee districten.
Asabina heeft tijdens deze ALV de structuren opgeroepen om gezamenlijk de schouders onder het werk te zetten. De partijstructuren doen er tijdens de campagne alles aan om de door de voorzitter voorspelde historische overwinning te verwezenlijken.

Overige berichten