fbpx
Alternatieve oplossingen voor kustbescherming Weg naar Zee

Suriname is in het proces te zoeken naar de meest gepaste oplossing voor het gebied en het Mangrove Forum Suriname (Mafosur) ziet dit als een gelegenheid om de alternatieve, goedkopere en milieuvriendelijke oplossingen verder uit te werken en te presenteren aan de besluitvormers.

Daarnaast wilt het Forum meer bekendheid hierover geven aan onze samenleving in het algemeen.

In de maand februari van dit jaar werd het Weg naar Zee gebied voor de zoveelste keer getroffen door een zware overstroming. Grote arealen liepen onder water en tientallen gezinnen zijn als gevolg hiervan geëvacueerd door het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR).

Het Mafosur is voorstander van het treffen van maatregelen ter bescherming van mens en milieu tegen eventuele overstromingen, die meer in overeenstemming zijn met de natuur, die milieuvriendelijker zijn en die tegen relatief lage kosten kunnen worden uitgevoerd.

Dit betekent dat er vooral ook gekeken moet worden naar mogelijke oplossingen, zoals het herstellen c.q. aanleggen van mangrovebossen, die als natuurlijke dijk, vele miljoenen dollars goedkoper zijn dan “harde” constructies, en geen aanslag plegen op onze biodiversiteit.

Het is goed, hierbij voor ogen te houden, dat verschijnselen als opwarming van de atmosfeer en zeespiegelstijging plaatsvinden en dat Suriname hiervan juist heeft geprofiteerd: Onze kustlijn was zo’n 6.500 jaar geleden veel zuidelijker en wel tot voorbij het huidige Lelydorp; de gehele z.g. Jonge Kustvlakte is als gevolg van zeespiegelstijging, waarbij de aanvoer van modder door de Mangrove is vastgehouden en aangegroeid tot deze huidige Jonge Kustvlakte. Een zeer interessante studie is hiervan gemaakt door de bekende professor dr. Pieter Augustinus, emeritus hoogleraar van de Universiteit van Utrecht.

Door Mafosur is reeds gekeken naar alternatieve oplossingsmodellen die als kustbescherming kunnen dienen en die tegelijkertijd de natuurlijke processen langs de kust niet verstoren, maar juist stimuleren. Mogelijkheden worden momenteel bekeken voor financiering en uitvoering van een project waarbij een Multi Criteria Analyse wordt gemaakt over alternatieven van kustbescherming bij Weg naar Zee.

Sediment Trapping Unit (STU) of “kwelder”

De eerste aanzet is gegeven voor de bouw van de eerste Sediment Trapping Unit (STU) of ‘kwelder’, die volgens eerdere succesvol toegepaste methoden voor landaanwinst zorgt, door het vasthouden van grote sliblagen. Dit ‘nieuwe land’ zal de basis zijn voor de groei van een nieuw mangrovebos. De sedimentaanwinst komt van o.a. de Guyana Stroom en zorgt met deze afzetting voor de groei van de modderbank. Op de modderbanken ontkiemen de zaden (propagulen) die vanuit de mangrove moederbomen worden aangevoerd. Ook is er binnen het STU-project, een mogelijkheid zelf jonge plantjes aan te maken om de natuur ‘op weg te helpen’.

De eerste kwelder in het Weg naar Zee gebied wordt gebouwd onder leiding van professor S. Naipal van de leerstoel ‘Klimaat en Water’ met behulp van studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), vrijwilligers, donoren en instanties. In totaal zijn meer dan 24 kwelders geprojecteerd.

Uiteraard blijft het van belang, de bestaande mangrove kustbescherming zoveel mogelijk te handhaven.

Vrijwilligers

Vrijwilligers en andere initiatieven om dit initiatief te ondersteunen kunnen worden doorgegeven via [email protected] of de volgende mobielnummers : (597)8811531, (597)8649461, (597)8715714.

Het Mangrove Forum is een platform bestaande uit deskundigen van verschillende disciplines en achtergronden, die als focus hebben het mangrove ecosysteem te beschermen, behouden en uit te breiden met als doel duurzaam gebruik te maken van de diensten en goederen welke dit ecosysteem produceert. Het Forum heeft een dagelijks bestuur o.l.v prof. S. Naipal en is ondergebracht bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Figuur: Locatie van de Sediment Trapping Units (STU) of kwelders te Weg naar Zee

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….