fbpx

Als samenleving samen ervoor zorgen dat zeeschildpadden bewaard blijven voor nageslacht

INGEZONDEN– World Sea Turtle Day, 16 juni, is een bijzondere dag om het belang van zeeschildpadden extra te belichten.

Deze dieren zijn net als andere diersoorten heel speciaal op hun eigen manier. Ze zijn niet alleen indrukwekkend, maar hebben ook doorzettingsvermogen.

Ze hebben het dinosaurustijdperk overleefd en nesten reeds miljoenen jaren op de stranden over de hele wereld, waaronder ook in Suriname. In Suriname leggen ze hun eieren op de stranden van Braamspunt en Galibi.

Wereld Zeeschildpaddendag zou niet met recht worden gevierd, zonder de vermelding van de naam van Dr. Archie Carr, de oprichter van Sea Turtle Conservancy en ‘vader van de biologie van zeeschildpadden’. Wereld Zeeschildpaddendag wordt gevierd op dezelfde dag als de verjaardag van Dr. Carr, 16 juni.

Dr. Carr zal voor altijd bekend staan om de verbeteringen die hij heeft gebracht op het gebied van het behoud van zeeschildpadden en de erfenis die hij heeft achtergelaten.

Vanwege zijn onderzoekingen en pleitbezorging werd de aandacht gevestigd op de bedreigende omstandigheden die nog steeds van invloed zijn op zeeschildpadden. Zijn werk bracht de problemen aan het licht en hielp bij het creëren van een gemeenschap die blijft streven naar een beter leven en een betere toekomst voor zeeschildpadden over de hele wereld.

Waarom zijn zeeschildpadden belangrijk?

Gezonde oceanen hebben zeeschildpadden nodig. Zeeschildpadden zijn een “keystone-soort”, hetgeen betekent dat ze een belangrijk onderdeel van hun omgeving vormen en andere soorten om hen heen beïnvloeden. Als een belangrijk soort uit een habitat wordt verwijderd, kan de natuurlijke orde worden verstoord, wat op verschillende manieren gevolgen heeft voor andere dieren.

Vijf redenen waarom zeeschildpadden heel belangrijk zijn

Zeeschildpadden helpen hun prooi onder controle te houden. Lederschildpadden helpen bijvoorbeeld de hoeveelheid kwallen in de oceaan te beheersen, karetschildpadden helpen riffen door sponzen te eten die met hen concurreren om ruimte.

Zeeschildpadnesten helpen stranden. De voedingsstoffen die worden achtergelaten door eieren en jongen die het niet overleven, vormen een belangrijke bron voor kustvegetatie.

Jonge zeeschildpadden zijn een belangrijke voedselbron voor veel dieren. Vogels, vissen, zoogdieren zoals wasberen en anderen vertrouwen op overvloedige jongen om te overleven tijdens het broedseizoen.

Ze zijn belangrijk voor kusteconomieën en inheemse gemeenschappen. Veel plaatsen zijn afhankelijk van schildpadden toerisme en inkomsten en een aantal inheemse gemeenschappen vereren zeeschildpadden als onderdeel van hun cultuur. Bovendien zijn er emotionele en psychologische voordelen aan het zien van een zeeschildpad in het wild.

Groene zeeschildpadden die van zeegras leven helpen op die manier om zeegrasvelden gezond te houden. Gezond zeegras komt veel soorten ten goede en slaat koolstof op.

BEKIJK OOK
Vertegenwoordiging Organic in DNA-gebouw door inspanningen Melvin Bouva

In Suriname komen jaarlijks, van februari tot juli, honderden zeeschildpadden, voornamelijk de Krapé en Aitkanti, naar de stranden te Braamspunt en Galibi om er te leggen. Dit vormt een enorme trekpleister voor o.a. toeristen, studenten en onderzoekers om een bezoek te brengen aan de legstranden.

Op de stranden zijn de zeeschildpadden echter blootgesteld aan natuurlijke bedreigingen zoals de jaguar en aasgieren, maar meer nog aan niet natuurlijke bedreigingen, zoals stroperij, vervuiling van de stranden, visserij en zandafgravingen, welke het voortbestaan van onze zeeschildpadden in gevaar brengen.

Om te voorkomen dat de zeeschildpadden uitsterven, is het van belang dat ze worden beschermd. De Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB), van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is daarom reeds decennialang bezig met het beschermen van onze zeeschildpadden d.m.v. enforcement en monitoring. Daarbij worden er patrouilles uitgezet voor het bewaken van de stranden en het verzamelen van data van onder meer de aantallen gelegde en gestroopte nesten.

Vanwege de uitgestrektheid van onze stranden en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan is dit uiteraard een grote uitdaging. Deze taak kunnen we daarom niet alleen. Het WWF Guianas geeft jaarlijks onder meer financiële ondersteuning aan de Surinaamse overheid bij het beschermen van de zeeschildpadden. Ook worden lokale bewoners van Galibi ingezet als seizoenarbeiders, ter ondersteuning van de Dienst LBB.

Volgens de jachtwet zijn zeeschildpadden totaal beschermd en is het stropen, bij zich hebben, verhandelen en nuttigen van eieren een strafbaar feit. Het is dus van belang dat LBB met educatie en awareness de gemeenschap informeert en betrekt bij de bescherming van de zeeschildpadden.

Behalve WWF Guianas zijn er meerdere stakeholders, met name Stinasu, Stidunal, de dorpshoofden van Galibi, het Ministerie van Justitie en Politie en Ministerie van Defensie, die ook een wezenlijke bijdrage leveren bij het beschermen van de zeeschildpadden.

Helaas heeft de huidige Covid-19-pandemie in 2020 en 2021 ook impact gehad op de werkzaamheden van LBB op de legstranden, waardoor er niet altijd een optimale bemanning van de veldposten op de stranden mogelijk was. Desondanks blijven we ons inzetten om de zeeschildpadden te beschermen en daarvoor hebben we ook u nodig.

Laten we daarom samen, als samenleving, ervoor zorgen dat zeeschildpadden ook voor ons nageslacht bewaard mogen blijven.