fbpx

“Alles Plat” actie op vrijdag 24 maart

INGEZONDEN– Middels dit statement willen we aangeven dat we gezamenlijk zullen optrekken naar 24 maart toe waarbij wij een “Alles Plat” actie willen organiseren.

Het doel van de actie is een sterk signaal geven aan de regering dat ze haar vele beloften niet nakomt aan haar volk en dat na ruim 3 jaar regeren pijnlijk duidelijk is geworden dat de politieke wil mist om ons land naar rustig vaarwater te brengen. De problemen stapelen zich op, de economie is wankel en het land lijkt stuurloos en uitzichtloos geworden.

Ook doen wij een dringend een beroep op het bedrijfsleven om op 24 maart 2023 zijn deuren voor 1 dag gesloten te houden of het personeel om 10 uur weg te sturen en de nodige voorzieningen te treffen om have en goed te beschermen.

Wij willen geen herhaling van 17 februari waarbij door plunderingen en vernielingen ondernemers benadeeld zijn geworden. De strijd moet niet gaan tussen Surinamers onderling of tussen rijk en arm.

Door de inflatie, toename aan belastingen en de sterke koopkrachtdaling voelt u ook als ondernemers dat de situatie onhoudbaar wordt en dat ondernemen in dit klimaat alleen maar moeilijker en gevaarlijker wordt doordat de criminaliteit als maar toeneemt. Wij roepen u op om uw solidariteit te tonen met het ontevreden en getergde Surinaamse volk. Wij danken u voor uw nationalisme.

Tevens bieden wij middels deze weg een toereikende hand aan alle vakbonden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk op te trekken op 24 maart, want samen staan wij sterk en we zijn er wel verzekerd van dat ook uw leden de situatie beu zijn.

Vele goede arbeidskrachten trekken weg naar het buitenland voor een beter bestaan, degene die hier blijven hebben het moeilijk om rond te komen door de alsmaar toenemende nutsvoorzieningen, de toenemende winkelprijzen en toenemende brandstofprijzen, conclusie ook uw leden hebben het zwaar.

Daarom vragen wij u om uw solidariteit te tonen met het volk van Suriname en desnoods voor één dag uw leden op te roepen om de acties fysiek te ondersteunen waarbij u als bond rechtszekerheid voor hen garandeert. Wij danken u voor uw nationalisme.

OOK INTERESSANT
Afdeling Trafficking in Persons KPS te bereiken via WhatsApp

Onze intentie en voornemens zijn om gebruik te maken van ons grondwettelijk recht op vreedzaam betoog. We zullen voor deze actie geen vergunning aanvragen omdat dit helemaal niet mag en indruist op de internationale verdragen die wij als natie hebben ondertekend.

We zullen wel in goed overleg met de politie deze actie coördineren en doen ook een dringend beroep op de regering om haar zorgplicht na te komen en te zorgen voor voldoende manschappen om de actie in goede banen te begeleiden zodat een vreedzaam protest gehouden kan worden.

Ook zullen wij zorg dragen voor een orde dienst en naderhand gezamenlijk opruimen. In aan loop naar deze vreedzame protestdag vragen wij eenieder die deze actie ondersteunt om zijn profiel op social-media te wijzigen in de foto van de Surinaamse vlag tot aan 24 maart toe. Wij danken u voor uw nationalisme.

Datum: 24 maart 2023
Plaats: Onafhankelijkheidsplein
Tijd: 10.00 uur

De eisen:

1. Het parlement dient per direct alle vergaderingen te staken en de kieswet in behandeling te nemen zodat verkiezingen in 2025 of eerder gegarandeerd kunnen worden. De kiesregeling is een belangrijk aspect van de soevereiniteit van onze Staat. Wij mogen dat niet zo te grabbel gooien. Het wordt tijd dat DNA en haar leden als volksvertegenwoordigers aansprakelijk worden gehouden. Nationaal belang moet nu gaan staan boven partij belang.

Ondertekend door:
1. Marge Getrouw
2. Siebrano Pique
3. Jeanine Jurel
4. Maisha Neus
5. Martin Atencio
6. Rendall Feller
7. Marcel Oostburg
8. Organic Movement
9. ABOS
10. NA Wi Sranan
11. En de vele andere Surinamers die ontevreden zijn met het gevoerde wanbeleid en het slecht functioneren van het parlement.