Allerlaatste theorie van Stephen Hawking en Belgische natuurkundige: het heelal is eindig

Natuurkundige Stephen Hawking heeft vlak voor zijn overlijden nog een wetenschappelijk artikel geschreven. Dat is nu postuum gepubliceerd in het blad Journal of High Energy Physics. Hawking – die op 14 maart op 76-jarige leeftijd overleed – schreef het artikel samen met de Belgische natuurkundige Thomas Hertog, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij opperen dat het heelal eindig is en veel eenvoudiger dan tot nu toe wordt gedacht.

Omdat het om een theorie gaat, moet het onomstotelijke bewijs nog worden geleverd. Een van de huidige theorieën is dat het universum eigenlijk bestaat uit een oneindige verzameling mini-heelalletjes.

Die theorie klopt niet, zeggen Hawking en Hertog. Ze schrijven: “Wij stellen dat het universum redelijk gelijkmatig en ook eindig is.” Dat betekent niet dat er “een enkel, uniek universum is, maar wij suggereren wel dat het aantal mogelijke heelallen veel kleiner is.” Wat er buiten hun eindige heelal te vinden is, laten ze in het midden.

Overige berichten