“Allen zijn nodig om TBC te stoppen”

Vandaag wordt voor de 36ste keer Wereld Tuberculose (TBC) dag over de gehele wereld herdacht. Dit jaar staat in het teken van leiderschap voor het TBC vrij maken van de wereld. De focus ligt hierbij niet alleen op regeringsleiders en ministers van volksgezondheid, maar ook op overige beleidsmakers, parlementariërs, artsen, verpleegkundigen, NGO’s alsook mensen die getroffen zijn door tuberculose en andere partners. Allen kunnen een leider zijn om TBC te stoppen in het kader van hun werk of omgeving, zegt het Nationaal Tuberculose programma (NTP).

Op deze dag herdenken we het feit dat de wetenschapper Dr. Robert Koch op 24 maart 1882 de bacterie heeft ontdekt, die verantwoordelijk is voor tuberculose. Door deze mijlpaal was het mogelijk om geneesmiddelen voor deze ziekte te ontwikkelen. 106 jaren na deze ontdekking vormt TBC nog steeds een ernstige bedreiging voor de wereldgezondheid, voornamelijk in ontwikkelingslanden.

Alhoewel TBC volledig te genezen is zien we dat in 2016 bijna 1.7 miljoen mensen zijn gestorven. Hiervan waren 400.000 geïnfecteerd met HIV. 95 % van deze sterfte vonden plaats in landen gecategoriseerd in de groep laag- en middeninkomenslanden. Naar schatting 250.000 kinderen stierven in 2016 aan tuberculose wereldwijd.

Tuberculose is nog steeds de hoofdoorzaak van sterfte bij HIV wereldwijd. MDR tuberculose (Multidrug resistant tuberculose oftewel tuberculose resistent voor de gangbare medicijnen) vormt een bedreiging voor de openbare gezondheidszorg. Volgens schattingen van WHO waren er in 2016 ongeveer 490.000 MDR tuberculose gevallen

Het Nationaal Tuberculose programma roept hierbij alle relevante partners op om zich te blijven inzetten op welk gebied dan ook om de zorg voor de mensen die lijden aan deze ziekte te garanderen. Van belang is het beschikbaar zijn van middelen voor vroegtijdige diagnostiek en snelle behandeling.

Het Nationaal Tuberculose Program probeert middels bijscholing van relevante stakeholders, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tuberculose. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de awareness van TBC onder zowel de gezondheidswerkers als het algemene publiek.

Het NTP heeft in het afgelopen jaar voor Suriname 137 TBC gevallen geregistreerd. Dit is een stijging in tegenstelling tot 2016 (116 gevallen). In de afgelopen vijf jaren fluctueert het aantal TBC gevallen wat aangeeft dat er nog steeds transmissie is. Verder zien we een vrij hoog percentage van de TBC patiënten die komen te overlijden (19% van de gevallen in 2016).

Hiervoor zijn er uiteenlopende oorzaken, zoals te laat hulp zoeken, aanwezigheid van andere onderliggende ziekten, waaronder HIV en suikerziekte, en slechte therapie trouw. Het NTP blijft daarom door het geven van voorlichting en nascholing het bewustzijn van de samenleving met betrekking tot deze ziekte vergroten. Verder werken het HIV – en TBC-programma nauwer samen om TBC en HIV aan te pakken. Dit mede vanwege het feit dat beide ziekten elkaars beloop negatief kunnen beïnvloeden.

Enkele adviezen in dit kader is dat er bij mensen die leven met HIV bij elk bezoek aan een gezondheidsinstelling gevraagd wordt naar het voorkomen van klachten die kunnen duiden op tuberculose. Patiënten worden aangemoedigd hun artsen hierop te attenderen. Omgekeerd moet er bij elke TBC-patiënt de HIV-status worden nagegaan. Dit is belangrijk omdat hoe eerder de diagnose hoe beter er op ingespeeld kan worden, wat zal resulteren in een betere uitkomst.

De WHO schat dat circa 1/3 deel van de TBC gevallen wereldwijd niet gediagnosticeerd worden, doordat ze toegang tot het zorgsysteem missen en roept in dit kader op om patiënten rechten te respecteren en daardoor elke barrière die de toegang tot het zorgsysteem verhinderen, weg te werken. “We kunnen TBC stoppen. Wat we nodig hebben zijn leiders om TBC te stoppen”.

Het Nationaal Tuberculose Programma doet een beroep op de gemeenschap om zich te laten onderzoeken bij verdenking op Tuberculose en ook een helpende hand te bieden aan hun die dat nodig hebben.

Op gezondheidswerkers wordt een dringend beroep gedaan om de diagnostiek ten aanzien van Tuberculose niet onnodig uit te stellen. Het meest voorkomende verschijnsel bij TBC is hoesten, langer dan twee weken.

Heb je verschijnselen die verdacht zijn voor tuberculose, zoals hoesten langer dan twee weken en/of koorts, vermagering en nachtzweten, laat je onderzoeken op TBC via je huisarts of het Nationaal Tuberculose Programma aan de Rode Kruislaan 3.(GFC)

Related Posts