“Allen broeders en zusters in de menselijke familie geschapen door de enige God”

Het is ons een genoegen om ter gelegenheid van Ied Ul-Fitr onze oprechte gelukwensen te delen met de hele gemeenschap in het algemeen, de Moslim broeders en zusters in het bijzonder. Wij hebben de maand Ramadan gewijd aan en afgesloten met het vasten, gebeden en hulp aan de behoeftigen. We onderstrepen hierbij dat de Islam ook expliciet eenheid en broederschap beijvert en dus aanspoort met de rest van de gemeenschap.

Moslims hebben tijdens de Ramadan de gelegenheid aangegrepen om via gebeden dichterbij de Schepper te komen. Door Ied Ul-Fitr samen te vieren, dragen wij met zijn allen bij aan een hechtere samenleving en bevorderen wij natievorming.

Surinaamse moslims hebben de afgelopen periode, samen met miljoenen geloofsgenoten over de hele wereld, opnieuw een leerrijke periode afgesloten. Ramadan is een belangrijke periode voor elke Moslim. Het vasten verschaft nieuwe energie aan de gelovigen, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Het is belangrijk dat ieder mens getuigt van de religieuze boodschap door een onberispelijk leven dat steeds meer beantwoordt aan de bedoeling van de Schepper.

In de gemeenschap zijn wij, ongeacht verschillen in geloofsovertuiging en etnische achtergrond, allen broeders en zusters in de menselijke familie geschapen door de enige God.

Moslims hebben tijdens de vastenmaand de beste tijd gehad voor bezinning en barmhartigheid. Hopelijk zijn we als samenleving ook een stap verder gekomen bij het leven in harmonie met de Schepper, ons zelf en onze naasten, in het streven een beter mens te worden tot nut van de mensheid.

Wij danken de Allerhoogste voor wat we gemeenschappelijk hebben, terwijl we bewust blijven van onze verschillen. Het is belangrijk dat wij positief blijven in de manier waarop wij elkaar bejegenen en dat wij voortdurend werken aan onderling respect en broederschap. Door ons te laten inspireren door onze gedeelde waarden en gesterkt door onze gevoelens van oprechte broederlijkheid, worden we geroepen om samen te werken voor de rechtvaardigheid en de vrede en het respect van de rechten en van de waardigheid van elke persoon.

Hoewel menselijke handelen, wellicht gebaseerd op winstbejag heeft bijgedragen aan de komst van de verschillende groepen in Suriname en daarmee ook de vorming van onze multi-etnische en multireligieuze samenleving, is ons samenzijn uiteraard ook toegestaan door de Allerhoogste.

Laten wij samen bidden voor land en volk, met tenminste dezelfde devotie waarmee wij de Ramadan zijn doorgekomen. Laten wij met Ied Ul-Fitr de nodige geestelijke kracht en energie bij elkaar hebben om de nodige offers te brengen opdat onze onbaatzuchtige inspanningen voor een beter Suriname beloond mogen worden.

De BEP wenst de hele Surinaamse samenleving, in het bijzonder de Moslimbroeders en zusters, een gezegende Ied Ul-Fitr toe.

(GFC)