Alle Surinaamse politici moeten voortaan psychologische en IQ- tests ondergaan

Psycholoog

OPINIE- Alle politici in Suriname die beleidsverantwoordelijkheid willen dragen, zouden vrijwillig moeten deelnemen aan een professionele psychologische test, alsook een onderzoek om hun IQ vast te stellen.

Desastreuze gevolgen kunnen ons land teisteren wanneer personen met een laag intelligentieniveau en onevenwichtige psychologische eigenschappen aan de macht komen.

We kunnen ons eenvoudigweg niet permitteren dergelijke individuen met een beperkt cognitief vermogen de bevoegdheid te geven om belangrijke beslissingen te nemen die onze economie en levenskwaliteit ingrijpend beïnvloeden.

In elk goed georganiseerd groot bedrijf in Europa, Japan, en de Verenigde Staten worden medewerkers aan dergelijke tests onderworpen.

Mocht het IQ van een politicus lager dan 100 zijn – wat vermoedelijk bij velen het geval is – dan zouden ze uitgesloten moeten worden van politieke functies. Hetzelfde zou moeten gelden bij psychologische afwijkingen.

Deze tests zijn van cruciaal belang omdat ze de capaciteit van een politicus om complexe problemen te begrijpen en op te lossen, objectief kunnen meten.

OOK INTERESSANT
Analyse opiniepeiling DTV-EXPRESS

Ze kunnen aantonen of een individu in staat is om effectieve strategieën te ontwikkelen, een visie voor het land uit te dragen en effectief met anderen samen te werken.

Daarnaast kunnen psychologische tests eventuele persoonlijke problemen aan het licht brengen die het oordeel van een politicus kunnen vertroebelen of hun besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Voorts kunnen ze helpen te voorkomen dat personen met ongeschikte karaktereigenschappen of criminele intenties in machtsposities terechtkomen, wat van groot belang is voor het handhaven van het publieke vertrouwen in het politieke systeem.

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud