Alle passagiers Miami-vlucht in thuisquarantaine

GFC NIEUWS- Eenieder die in overheidsquarantaine zat, mocht gisteravond naar huis, nadat er geklaagd werd dat de faciliteiten niet voldeden.
De afgelopen dagen werden repatriëringsvluchten uitgevoerd om ingezetenen terug naar Suriname te brengen. Vrijdag vond de repatriëringsvlucht uit Miami plaats, terwijl ook minister Antoine Elias met de Cubaanse gezondheidswerkers uit Cuba arriveerde.
De bewindsman zit momenteel in thuisquarantaine, die wordt gemonitord door de overheid. Eerder in de week werden ingezetenen uit Guyana gehaald, terwijl Guyanese ingezetenen naar hun land teruggingen.
Tot zaterdagavond 22.00 uur zaten 170 personen in overheidsquarantaine en 53 in thuisquarantaine. De thuisquarantaine staat ook onder toezicht van de overheid.
Over de opvangruimtes van de overheid is er wat onbegrip ontstaan bij zij die naar Suriname zijn teruggekeerd. Directeur Danielle Veira van de Dienst Nationale Veiligheid en coördinator van het Nationaal COVID-19 Managementteam zei eerder dat in een vroeg stadium is aangegeven dat mensen bij terugkeer in quarantaine geplaatst zullen worden.
Ze heeft er begrip voor dat mensen liever in hun eigen thuissituatie willen vertoeven, maar voegt eraan toe dat de specialisten zich erover buigen wie vanuit de overheidsquarantaine naar de thuistoezicht gebracht worden.
Veira erkent dat er heel veel paniek gaat zijn, omdat het om een menselijk gegeven gaat. Ze vraagt echter geduld en begrip voor het werk van de autoriteiten.
Veira stelt dat personen die een bepaalde standaard gewend zijn, misschien ontevreden kunnen zijn. Ze benadrukt echter dat het managementteam heeft gezorgd voor voeding en water en de basale benodigdheden voor een goede hygiëne.
Ze voegt eraan toe dat er veel tijd gaat zitten in de voorbereidingen voor de opvang van ingezetenen en wijst erop dat het om een crisissituatie gaat. In zulke situaties kunnen er veranderingen optreden.
Veira wijst erop dat wereldwijd luchthavens worden gesloten en dat Suriname in een situatie zit om ingezetenen terug te halen. “Terwijl je komt, zijn wij bezig. Wij vragen geduld, het kan dat we dingen niet overzien,” aldus de functionaris.

Overige berichten